YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 92 sách BT Sinh lớp 11

Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào? Hãy trình bày quá trình đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Sơ đồ trên nói lên quá trình thụ tinh kép
  • Thụ tinh kép là hiện tượng hai giao tử đực cùng tham gia vào quá trình thụ tinh
    • Tinh tử 1 kết hợp với tb nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ
    • Tinh tử thứ 2 kết hợp với tb trứng tạo thành hợp tử sau đó phát triển thành phôi
  • Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín (thực vật có hoa).

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF