ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 93 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 93 sách BT Sinh lớp 11

Hạt được hình thành từ

A. bầu nhuỵ.                                            B. bầu nhị.

C. noãn đã được thụ tinh.                        D. hạt phấn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 
  • Hạt được hình thành từ noãn đã được thụ tinh.  

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 93 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1