ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 131 SGK Lịch sử 7

Giải bài 1 tr 131 sách GK Sử lớp 7

Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh... Sử dụng SGK và lược đồ H.59 để trình bày diễn biến trận đại phá quân Thanh của vua Quang Trung. Cần thấy được tính thần tốc trong cuộc tiến công này để chớp thời cơ tiêu diệt quân Thanh trong dịp Tết Kỉ Dậu (1789).

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 131 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1