Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 25 Phong Trào Tây Sơn

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1:

  Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào? 

  • A. Từ thế kỉ XVII
  • B. Từ thế kỉ XVIII
  • C. Từ thế kỉ XVI
  • D. Từ giữa thế kỉ XVIII
 • Câu 2:

  Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành tự xưng Quốc phó và khét tiếng tham nhũng?

  • A. Trương Phúc Loan
  • B. Trương Phúc Tần
  • C. Trương Phúc Thuần
  • D. Trương Văn Hạnh
 • Câu 3:

  Căn cứ khởi nghĩa Chàng Lía ở: 

  • A. Ba Tơ (Quảng Ngãi) 
  • B. Điện Biên (Lai Châu) 
  • C. Truông Mây (Bình Đinh)
  • D. Sơn La
 • Câu 4:

  Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa năm nào? 

  • A. 1777
  • B. 1771
  • C. 1780
  • D. 1775
 • Câu 5:

  Căn cứ Tây Sơn thượng đạo nay thuộc vùng nào? 

  • A. Đèo Măng Giang - Gia Lai
  • B. Tây Sơn - Bình Định
  • C. An Lão - Bình Định
  • D. An Khê - Gia Lai
 • Câu 6:

  Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn năm nào?

  • A. 1773
  • B. 17734
  • C. 1775
  • D. 1776
 • Câu 7:

  Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát vùng đất nào? 

  • A. Quãng Ngãi - Bình Thuận
  • B. Quảng Nam - Bình Thuận
  • C. Bình Định - Quãng Ngãi
  • D. Quảng Nam - Bình Định
 • Câu 8:

  Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của nhĩa quân Tây Sơn vào năm 1758 là gì? 

  • A. Đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược
  • B. Đánh bại 5 van quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm - Xoài Mút
  • C. Đánh sập tập đoàn phong kiến ở Đàng Trong
  • D. Hạ thành Qui Nhơn

Được đề xuất cho bạn