ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận 1 trang 24 SGK Lịch sử 12 Bài 3

Bài tập Thảo luận 1 trang 24 SGK Lịch sử 12 Bài 3

Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 - 1949 dẫn tới sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
 • Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:
  • Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.
   • Ngày 20-7-1946, cuộc nội chiến bùng nổ. Do tương quan lực lượng bất lợi, trong khoảng 1 năm đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ trương phòng ngự tích cực.
   • Từ tháng 6-1947, Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyến sang phản công, giải phóng  nhiều vùng lãnh thổ lớn.
   • Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc toàn bộ lục địa Trung Hoa được giải phóng. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch bỏ chạy ra đảo Đài Loan.
  • Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập do Mao Trạch Đông làm chủ tịch, thủ đô là Bắc Kinh..
 • Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Đối với Trung Quốc: chấm dứt hơn 100 năm bị đế quốc nô dịch, xâu xé, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
  • Đối với thế giới: cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 24 SGK Lịch sử 12 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1