YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 15 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Bài tập 4 trang 15 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn:
  • Đối với Trung Quốc:
   • Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
   • Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.
  • Đối với thế giới:
   • Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
   • Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 15 SBT Lịch sử 12 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON