YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 16 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Bài tập 6 trang 16 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Hãy cho biết nét chính trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay. Chính sách đối ngọai nào của Trung Quốc có tác động tích cực, cũng như gây ra những khó khăn cho cách mạng Việt Nam

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam
 • Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.
 • Vai trò và vị trí của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế, thu hồi chủ quyền Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999).
 • Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được Đài Loan
  • Chính sách đối ngoại tác động tích cực đối với cách mạng Việt Nam
   • Việc Trung Quốc thực hiện bình thường hóa quan hệ Việt Nam giúp cho Việt Nam:
    • Nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Trung Quốc về mọi mặt: Kinh tế, xã hội...
    • Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi đã công nhận nhà nước này.
    • Từ thập niên 60 đến thập niên 70 của thế kỷ 20, Trung Quốc với tư cách là hậu phương lớn của Việt Nam, đã chi viện toàn lực cho các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của Việt Nam, nhân dân hai nước kết tình hữu nghị sâu đậm.
  • Chính sách đối ngoại gây khó khăn  đối với cách mạng Việt Nam
   • Do vị trí địa lí giữa hai nước gần nhau nên việc bành trướng lãnh thổ hay sự xâm nhập của văn hóa bản địa không tránh khỏi những lúc tranh chấp biên giới và sự xung đột văn hóa giữa hai nước....

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 16 SBT Lịch sử 12 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON