YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 25 SGK Lịch sử 12

Giải bài 2 tr 25 sách GK Sử lớp 12

Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2

Các sự kiện chính của lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000: 

Thời gian  Sự kiện chính
Ngày 1-10-1949  Nước CHND Trung Hoa được thành lập
Năm 1957

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1957-1957)

Sản lượng công nghiệp tăng 140%, nông nghiệp tăng 25%

Từ năm 1959 đến năm 1978 Những năm không ôn định.
Những năm 1966-1976 Đại cách mạng văn hoá vô sản.
Năm 1962 và năm 1969 Xung đột biên giới với Ấn độ, Liên Xô
Năm 1972 Tổng thống Mĩ Ních xơn thăm Trung Quốc
Tháng 9-1976 Mao Trạch Đông qua đời
Tháng 12-1978

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới,

mở đầu cho công cuộc cải cách về kinh tế-xã hội

Tháng 10-1987 Đại hội XIII, xây dựng hoàn chỉnh Đường lối chung
Năm 2000 GDP vượt ngưỡng 1000 tỉ USD

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 25 SGK Lịch sử 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON