YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 15 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Bài tập 3 trang 15 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

1. Ngày 1-10-1949, nước ... được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian đã đưa ... trở thành quốc gia thứ ... trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 15 SBT Lịch sử 12 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON