YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Hãy điền chữ Đ vào ô  ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  ☐ trước câu sai.

1. ☐ Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.

2. ☐ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

3. ☐ Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.

4. ☐ Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 - 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 - 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.

5. ☐ Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Đúng: 1, 2, 3, 5;
  • Sai: 4.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 12 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON