ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50.2 trang 58 SBT Hóa học 9

Bài tập 50.2 trang 58 SBT Hóa học 9

Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được CO2 và H2O Chất A là

A. etilen      

B. rượu etylic     

C. axit axetic    

D. glucozơ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 50.2

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.2 trang 58 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1