ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50.1 trang 58 SBT Hóa học 9

Bài tập 50.1 trang 58 SBT Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau:

Glucozơ (1)→ rượu etylic (2)→ axit axetic.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 50.1

 
 

C6H12Omenrượu ⟶ 2C2H5OH + 2CO 2    (1)

C2H5OH + Omengiấm ⟶ CH3COOH + H2O  (2)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.1 trang 58 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1