ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50.6 trang 59 SBT Hóa học 9

Bài tập 50.6 trang 59 SBT Hóa học 9

Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 50.6

 
 

Sơ đồ phản ứng

C6H12O6 → CH3COOH

180g             60g

50g              x? g

x = 50x60/180 = 16,7g

Hiệu suất đạt 60% → mCH3COOH = 16,7.60/100 = 10,02g

Khối lượng giấm ăn 4% thu được: mgiấm = 10,02.100/4 = 250,5g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.6 trang 59 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • minh dương

  Cho m gam glucozơ lên men rượu,khí thoát ra dc dẫn vào dd nước vôi trong(có dư)thu dc 55,2 g kết tủa trắng.Tính khối lượng glucozơ đã lên men ,biết hiệu suất phản ứng lên men là 92%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Chi Yuki

      Cho glucozo lên men rượu. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dd Ba(OH)2 dư thu được 49,25g chất kết tủa

  a, Viết các ptr phản ứng

  b, Tính khối lượng rượu thu được

  c, Tính khối lượng glucozo đã dùng (phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Mai Rừng

  Vì sao ăn đường glucozơ lại cảm thấy đầu lưỡi mát lạnh ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1