ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50.3 trang 59 SBT Hóa học 9

Bài tập 50.3 trang 59 SBT Hóa học 9

Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 50.3

 
 

nC6H12O6 = 50 : 180 ≈ 0,278 mol

Cứ 0,278 mol glucozơ khi oxi hóa hoàn toàn thì tỏa ra 146,3kJ

Vậy 1 mol → x? kJ

x = 146,3 : 0278 = 526,3kJ

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.3 trang 59 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1