ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 36 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 36 sách GK Hóa lớp 9

Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.

a) Viết các phương trình hóa học đối với mỗi chất.

b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau hay không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được.

c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng.

Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Các phương trình phản ứng phân hủy:

2KNO3 → 2KNO2 + O2↑ (1)

2KClO3 → 2KCl + 3O2↑ (2)

Câu b:

Theo phương trình (1) và (2): số mol hai muối tham gia phản ứng nhu nhau (0,1 mol), nhưng số mol oxi sinh ra không như nhau.Theo phương trình (1):

\(\\ n_{O_{2}} = \frac{1}{2} n_{KNO_{3}} = 0,05 \ mol \\ \\ V_{O_{2}} = 1,12 \ lit\)

Theo phương trình (2):

\(\\ n_{O_{2}} = \frac{3}{2} n_{KClO_{3} } = 0,15 \ mol \\ \\ V_{O_{2}} = 0,15 .22,4 = 3,36 \ lit\)

Câu c:
\(\\ n_{O_{2}} = \frac{1,12}{22,4} =0,05 \ mol \\ \\ M_{KNO_{3}} = 101; \ M_{KClO _{3}} = 122,5\)

2KNO3 → 2KNO2 + O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

nKNO3 = 0,05.2 = 0,1 mol.

mKNO3 cần dùng = 0,1 x 101 = 10,1g

mKClO3 cần dùng = \(\frac{2 \times 0,05 }{3 \times 122,5}= 4,08 \ g\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 36 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF