ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm CTPT muối biết cho 16,8g ACO3 vào HCl thu được CO2, dẫn CO2 vào Ca(OH)2 1M thì được 10g kết tủa?

1. Cho 16.8 gam muối cacbonat của kim laoji hóa trị II vào dung dịch HCl dư thu khí CO2. Dẫn toàn bộ khí này vào 150ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 10 gam kết tủa. Xác định CTPT muối.

2. Cho 19 gam hỗn hợp A chứa RHCO3 vàR2CO3 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu 20 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử muối

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  Gọi A là kim loại cần tìm

  \(ACO_3+2HCl\rightarrow ACl_2+CO_2+H_2O\)\(\left(1\right)\)

  \(n_{ACO_3}=\dfrac{16,8}{A+60}\left(mol\right)\)

  Khí sinh ra là CO2

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,15\left(mol\right)\)

  \(n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(+TH1:\)Muối thu được là muối trung hòa

  \(CO_2\left(0,1\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(0,1\right)\rightarrow CaCO_3\left(0,1\right)+H_2O\)\(\left(2\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (1) \(n_{ACO_3}=n_{CO_2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{16,8}{A+60}=0,1\)

  \(\Rightarrow A=108\) (loại)

  \(+TH2:\)Muối thu được là muối trung hòa và muối axit

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)\(\left(3\right)\)

  \(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)\(\left(4\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}=2n_{Ca\left(OH\right)2}-n_{CaCO_3}=2.0,15-0,1=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (1) \(n_{ACO_3}=n_{CO_2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{16,8}{A+60}=0,2\)
  \(\Rightarrow A=24\left(Mg\right)\)
  \(\Rightarrow CTHH_{muôi}:MgCO_3\)
    bởi Thành Nguyễn 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1