Viết phương trình điều chế BaSO4?

bởi Nguyễn Thị Thúy 22/04/2019

Viets các phương trình phản ứng điều chế BaSO4 từ 5 phương pháp

Câu trả lời (1)

 • PTHH

  \(BaO+SO_3-t^0->BaSO_4\)

  \(BaCl_2+H_2SO_4-->BaSO_4+2HCl\)

  \(BaCl_2+Na_2SO_4-->BaSO_4+2NaCl\)

  \(Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4-->BaSO_4+2H_2O\)

  \(Ba\left(OH\right)_2+SO_3-->BaSO_4+H_2O\)

  bởi Phạm Bá Long 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan