Tính khối lượng natri etylic tạo thành.

bởi Nguyễn Hiền 13/05/2019

Câu 3: Cho 3,2 g Na tác dụng hoàn toàn với 9,2 g rượu etylic.

A, Viết PTHH.

B, Tính khối lượng natri etylat tạo thành.

C, Nếu hiệu suất phản ứng đạt 80 %. Hãy tính thể tích khí thoát ra ở đktc.

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol Na là:

  nNa = m/M = 16/115 (mol)

  Số mol rượu etylic là:

  nC2H6O = m/M = 0,2 (mol)

  PTHH: 2C2H6O + 2Na = 2C2H5ONa + H2

  ĐB: --------0,2-------16/115------------------

  PƯ: ----16/115---16/115---16/115--8/115-

  SPƯ: ---7/115------0----------0---------0---

  b) Khối lượng natri etylic tạo thành là:

  mC2H5ONa = n.M = 1022/115 (g)

  c) Ta có hiệu suất phản ứng là 80%

  => Số mol khí thoát ra ở đktc thực tế là:

  nH2 = (8/115).80% = 32/575 (mol)

  Thể tích khí thoát ra ở đktc là:

  VH2 = 22,4.n = 3584/2875 (l)

  Vậy ...

  bởi Lý Thị Thanh Thanh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan