RANDOM

Lập công thức phân tử của 2 rượu

bởi Lê Nhật Minh 01/06/2019

Đốt cháy 3,075 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm thu được cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 KOH rắn. Tính khối lượng các bình này tăng lên, biết rằng nếu cho lượng rượu trên tác dụng với Na thấy thoát ra 0,672 lít khí H2 ( đktc ). Lập công thức phân tử của 2 rượu

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(\overline{n}\) là số nguyên tử cacbon trung bình của 2 rượu. Ta có CTPT tương đương của 2 rượu là:

  C H2+ 1OH.

  C H2+ 1OH + O2 ­CO2 + ( + 1) H2O (1)

  Khi cho sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H2SO4 thì H2O bị hấp thụ và qua bình 2 đựng KOH thì CO2 bị giữ lại theo phương trình.

  CO2 + 2KOH K2CO3 + H2O (2)

  Phản ứng rượu tác dụng với Na

  2C H2+ 1OH + 2Na 2C H2+ 1ONa + H2 (3)

  Theo (3) số mol hỗn hợp 2 rượu là.

  \(n_{hh}=2.n_{H_2}=2.\dfrac{0,672}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

  hh = = 51,25 = 14 + 18

  = 2,375. Vì 2 rượu kế tiếp nhau nên suy ra: C2H5OH và C3H7OH.

  Theo (1) ta có:

  Khối lượng bình 1 tăng = mHO = 0,06(2,375 + 1).18 = 3,645 g

  Khối lượng bình 2 tăng = mCO= 0,06 . 2,375 . 44 = 6,27 g

  bởi Người Quen Biết 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA