YOMEDIA
IN_IMAGE

Lập công thức phân tử của 2 rượu

Đốt cháy 3,075 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm thu được cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 KOH rắn. Tính khối lượng các bình này tăng lên, biết rằng nếu cho lượng rượu trên tác dụng với Na thấy thoát ra 0,672 lít khí H2 ( đktc ). Lập công thức phân tử của 2 rượu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi \(\overline{n}\) là số nguyên tử cacbon trung bình của 2 rượu. Ta có CTPT tương đương của 2 rượu là:

  C H2+ 1OH.

  C H2+ 1OH + O2 ­CO2 + ( + 1) H2O (1)

  Khi cho sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H2SO4 thì H2O bị hấp thụ và qua bình 2 đựng KOH thì CO2 bị giữ lại theo phương trình.

  CO2 + 2KOH K2CO3 + H2O (2)

  Phản ứng rượu tác dụng với Na

  2C H2+ 1OH + 2Na 2C H2+ 1ONa + H2 (3)

  Theo (3) số mol hỗn hợp 2 rượu là.

  \(n_{hh}=2.n_{H_2}=2.\dfrac{0,672}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

  hh = = 51,25 = 14 + 18

  = 2,375. Vì 2 rượu kế tiếp nhau nên suy ra: C2H5OH và C3H7OH.

  Theo (1) ta có:

  Khối lượng bình 1 tăng = mHO = 0,06(2,375 + 1).18 = 3,645 g

  Khối lượng bình 2 tăng = mCO= 0,06 . 2,375 . 44 = 6,27 g

    bởi Người Quen Biết 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON