Tính thể tích dung dịch KOH 5.6%, D= 1,045g/ml dùng để hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra ở trên

bởi Tran Chau 01/06/2019

Đốt cháy hoàn toàn 11,5g rượu etylic tuyệt đối

a) Tính thể tích không khí( chứa 1/5 thể tích oxi) cần dùng?

b) Tính thể tích cacbon đioxit sinh ra?

c) Tính thể tích dung dịch KOH 5.6%, D= 1,045g/ml dùng để hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra ở trên

Câu trả lời (1)

 • Ta có : n(rượu) = 11,5/46 = 0,25(mol)

  PT cháy :

  \(C2H5OH+3O2-^{t0}->2CO2+3H2O\)

  0,25mol.........0,75mol.........0,5mol

  a) Vkk = 5.VO2 = 5.0,75.22,4 = 84(l)

  b) VCO2 = 0,5.22,4 = 11,2(l)

  c) PTHH :

  CO2 + 2KOH - > K2CO3 + H2O

  0,5mol....1mol

  => mddKOH = \(\dfrac{1.56}{56}.100=100\left(g\right)\)

  => VddKOH = 100/1,045 = 95,7(ml)

  bởi Tuấn Anh Nguyễn Ngô 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan