Nêu tính chất hóa học chung của rượu etylic

bởi Hy Vũ 27/04/2019

Câu 1 : Nêu tính chất hóa học chung của rượu eylic . Viết pt minh họa
Câu 2 :Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa theo sơ đồ sau :

\(C_2H_5OH\underrightarrow{\left(1\right)}CH_3COOH\underrightarrow{\left(2\right)}CH_3COOC_2H_5\underrightarrow{\left(3\right)}CH_3COONa\)

Câu 3 : Cho 7.6g hồn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
b) Nên đun nóng hỗn hợp ban đầu với \(H_2SO_4\) đặc súc tác thì đun được bao nhiêu gam este , biết hiệu suất phản ứng este hóa là 60%
( Cho C=12, H=1,O=16)

* làm nhanh càng tốt cho mình ạ , mình cần gấp *
Cảm ơn các bạn nhiều

Câu trả lời (1)

  • Bài 2 bạn viết rõ ra được k? ?Hỏi đáp Hóa học

    bởi Bui Hoang Long 27/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan