Để đốt cháy 336 lít khí axetilen cần phải dùng bao nhiêu lít không chứa 20% thể tích khí oxi?

bởi Suong dem 24/04/2019

Để đốt cháy 336 lít khí axetilen cần phải dùng :

a)Bao nhiêu lít khí oxi?

b)bao nhiêu lít không chứa 20% thể tích khí oxi

(Biết thể tích các khí đó ở đktc)

Câu trả lời (1)

 • nC2H2 = 15 mol

  2C2H2 + 5O2 ---to---> 4CO2 + 2H2O

  15..........37,5

  ⇒ VO2 = 37,5.22,4 = 840 (l)

  ⇒ Vkk = 840.\(\dfrac{100}{20}\) = 4200 (l)

  bởi Nguyễn Khánh Ly 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trần Phương Khanh

  đốt cháy hoàn toàn một lượng hóa chất X thu được 4,48l CO2 (đktc) vf 3,6 gam nước . xác định CTPT X biết Px/H=14

 • Bánh Mì

  1. Cho 5,6 lít hh gồm CH4 và C2H2 đi qua nước Brom dư thấy có 4g Brom tham gia phản ứng . Tính phần trăm theo thể tích từng khí trong hh ( các khí đo ở đktc )

  2. Cho 4,1g hh khí gồm C2H4 và C2H2 (đktc) tác dụng hết với 32g Brom

  a, Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hh

  b. Tính thể tích khí Oxi cần dùng để đốt cháy hết lượng hh khí trên

 • thu hằng

  Đốt cháy 1 hỗn hợp metan và axetilen thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Tính % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp. Giải giúp mình nha

 • My Hien

  Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít C2H2 ở điều kiện tiêu chuẩn

  a. Tính vo2 cần dùng

  b. Tính khối lượng sản phẩm sinh ra

  Ai giúp tôi với

 • Dell dell

  Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (ở đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Tính thể tích O2 (ở đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.

 • Nguyễn Hồng Tiến

  Bằng phương pháp hóa học nhân biết các khí không màu sau : \(CH_4,C_2H_4,CO_2,O_2\)

 • Ha Ku

  câu 6. đốt cháy hoàn toàn 3,36 l hỗn hợp CH4 và C2H2 ( đktc) cho sản phẩm đi qua nước vôi trong lấy dư thì thu được 20g kết tủa

  a, viết pthh

  b, tính khối lượng mỗi chất tỏng hỗn hợp đầu

 • Mai Vàng

  Đốt cháy 13,44 lít khí A gồm C2H4, C2H2 được sản phẩm B. Cho B đi qua Ca(OH)2 dư sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình nặng hơn trước 67,2g và có kết tủa trong bình.

  a/ Tính khối lượng kết tủa

  b/ Tính thành phần phần trăm thể tích các khí có trong A

  - Có anh chị nào giỏi hóa giúp em với ạ -

 • sap sua

  1. a. Cho 300g dung dịch CH3COOH 5% tác dụng với một lượng dư dung dịch Zn. Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc.

  để điều chế 300gdung dịch CH3COOH 5% nói trên cần bao nhiêu lít dung dịch rượu etylic 9.2 độ nếu hiệu suất quá trình lên men là 80% và rượu etylic có khối lượng riêng là 0.8 g/ml

  2. Cho 2,3 g Na tác dụng với axit axetic. Tính khối lượng axit axetic đã dùng?

  3. Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gồm Mêtan và Etylic qua bình đựng dung dịch Br dư , sau PỨ thấy thoát ra 2,24 lít khí.

  a. Viết PTHH của p/ứ.

  b. Tính % thể tích khí trong hỗn hợp.

  Nếu đốt cháy hoàn toàn hễn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thổ tích không khí, biết đốt thể tích O2 chiếm 20% thể tích không khí? (thể tích đo ở đktc)

  E SẮP THI RỒI MÀ YẾU HÓA QUÁ GIÚP E VỚI HIC ~T.T~

 • khanh nguyen

  Đốt cháy hoàn toàn 16.8 lít khí axetilen.

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

  b) Tính thể tích khí oxi, thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng axetylen này. Biết rằng thể tích khí đo ở đktc và không khí đo ở đktc và không khí chứa 20% thể tích oxi.

  c) Tính khối lượng khí cacbonic và hơi nước tạo thành sau phản ứng

  d) Nếu dẫn sản phẩm đốt cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thì sau thí nghiệm sẽ thu được bao nhiêu gam chất kết tủa.