ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho các dung dịch muối: \({\text{NaCl}}{\text{, FeS}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{, KHC}}{{\text{O}}_{\text{3}}}{\text{, N}}{{\text{H}}_{\text{4}}}{\text{Cl}}{\text{, }}{{\text{K}}_{\text{2}}}{\text{S}}{\text{, A}}{{\text{l}}_{\text{2}}}{{\text{(S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{)}}_{\text{3}}}{\text{, Ba(N}}{{\text{O}}_{\text{3}}}{{\text{)}}_{\text{2}}}\) . Chọn câu đúng :

A.  Có 3 dung dịch tác dụng với HCl. 

B.  Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa xanh.

C.  Có 3 dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. 

D.  Có 3 dung dịch tác dụng với NaOH.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Dung dịch tác dụng với HCl: KHCO3, K2S

  Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: KHCO3

  Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl

  Dung dịch tác dụng với NaOH: FeSO4, Al2(SO4)3, NH4Cl

  ⇒ Chọn D.

    bởi Phan Quân 16/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1