Tính khối lượng đá vôi cần dùng để sản xuất CaO?

bởi Hyun Hyun 28/11/2018

Nung đá vôi thu được 14g CaO với hiệu suất 80%. Tính khối lượng đá vôi cần dùng

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thị Hạnh

  Hòa tan 5,8 gam muối cacbonnat của kim loại M ( hóa trị II) bằng dd H2SO4 loáng vừa đủ, thu đuoẹc một chất khí và dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được 7,6 gam muối trung hòa. Tìm CTHH của muối trên.

 • Lê Viết Khánh

  3.33 g muối clorua kim loại M hóa trị 2 dc chuyển thành muối nitrat (hóa trị ko đổi) và số mol bằng nhau thì khối lượng 2 muối khác nhau 1.59 g.tìm kim loại M

 • hi hi

  Hòa tan 28,4 gam hỗn hợp gồm 2 muối câcbont của kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít ở đktc và một dd A
  a.Tổng số gam của 2 muối clorua có trong dung dịch A
  b.Xác định tên hai kim loại 2 kim loại đó thuộc hai chu kì liên tiếp của phân nhóm 2
  c.Tính phần trăm của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu
  d.Nếu dẫn toàn bộ khí CO2 cho hấp thụ hoàn toàn vào 1,25 lít dung dịch Ba(OH)2 để thu được 39,4g kết tủa thì nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 là bao nhiêu?

 • Lê Minh Bảo Bảo

  1. CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hóa học nào có thể giúp ta nhận biết dc mỗi chất trên ?

  2 Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3.Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu đc bao nhiêu kg vôi sống CaO, Nếu hiệu suất là 85% ?

  3 Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bnhieu lần so với khối lượng nước tinh theo phương trình hóa học

  4. Nung nóng 13,1g một hỗn hợp gồm Mg, Zn,Al trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu đc 20,3g hỗn hợp gồm MgO, ZnO,Al2O3. Hòa tan 20,3g hỗn hợp oxit trên cần dùng V lít dung dịch HCL 0,4M

  a) Tính V

  b) Tính khối lượng muối clorua tạo ra

 • hai trieu

  Sục từ từ 1,792 lít khí CO2(đktc) vào V lít dung dịch chứa NaOH 0,02M và Ca(OH)2 0,015M đến khi kết thúc thí nghiệm thu được 2 gam kết tủa trắng.

  a/ Tính V

  b/ Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa theo số mol CO2