AMBIENT

Bài tập 28.1 trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.1 tr 34 SBT Hóa học 9

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt: oxi, hiđro, clo và cacbon đioxit. Dựa vào tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.1

- Bình nào có khí màu vàng lục là khí Cl2.

- Lần lượt cho 3 khí còn lại lội qua dd Ca(OH)2 dư, khí nào cho kết tủa trắng là CO2.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

- Trong 2 khí còn lại, khí nào làm bùng cháy tàn đóm đỏ là oxi, khí còn lại là H2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.1 trang 34 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lê Tín

  tại sao lại gọi cacbon monooxit là sát thủ thầm lặng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 18 gam hỗn hợp khí gồm CO và CO2 có thể tích là 11,2 lít, dẫn hỗn hợp này qua ống đựng 8 gam CuO nung nóng. Tính khối lượng khí thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Tính CM của các chất tan trong dung dịch thu được sau mỗi thí nghiệm. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, V dung dịch thay đổi không đáng kể.
  a) Dẫn 448ml CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M.

  b) Dẫn 4,032 l SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M.

  c) Hòa tan hết 15g hỗn hợp X gồm CaCO3 và KHCO3 trong dung dịch HCl dư, dẫn toàn bộ khí vào bình chứa 400 ml dung dịch KOH 0,45M

  ( CÁC BẠN GIẢI THEO LOẠI : PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CO2(HOẶC SO2 ) PHẢN ỨNG VỚI KIỀM NHA !!!!! )
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Đốt cháy hết m gam cacbon trong oxi thu được hỗn hợp A gồm CO và CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,2g Fe3O4 nung nóng đến phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn khí D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7g kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu thêm 14,775g kết tủa nữa thì kết thúc phản ứng. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,03mol, đồng thời thu được 21,84g chất rắn E.

  a) Viết phương trình hóa học xảy ra

  b) Tính m và tỉ khối của A so với H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>