RANDOM

Bài tập 28.3 trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.3 tr 34 SBT Hóa học 9

Một em học sinh làm thí nghiệm như sau: Cho một mẩu giấy quỳ tím vào ống nghiệm đựng nước cất, sau đó sục khí CO2 vào ống nghiệm. Màu của giấy quỳ tím có biến đổi không ? Nếu đun nóng nhẹ ống nghiệm thì màu của giấy quỳ tím biến đổi ra sao ? Hãy giải thích và viết các phương trình hoá học, nếu có.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.3

Khí CO2 tan một phần vào nước tạo thành dung dịch H2CO3 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Khi đun nóng nhẹ, độ tan của CO2 trong nước giảm, CO2) bay ra khỏi dung dịch, giấy quỳ trở lại màu tím ban đầu.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.3 trang 34 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • My Le

  Cho hỗn hợp CO và CO2 . Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dd nước vôi trong , dư thì thu được 10g kết tủa trắng . Nếu cho cùng lượng hỗn hợp trên phản ứng với CuO dư , nung nóng thì thu đc 6,4g kim loại màu đỏ

  a, Viết PTPƯ

  b, Tính tỉ lệ % số mol các khí trong hỗn hợp ban đầu ,Tính tỉ khối hỗn hợp trên so với H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư, sp khí thu được cho đi vào dd Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  GIÚP mk với

  Cho khí CO đi qua ống sứ đựng m gam \(Fe_2O_3\) đốt nóng( giả sử khử oxit thành kim loại). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn B, cho B tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) đặc nóng thu được 6,72 lít khí \(SO_2\)(đktc) và lượng \(H_2SO_4\) tiêu tốn để hòa tan hết B là 60,72 gam. Viết PTHH và tính giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Dùng CO khử hoàn toàn 2,88g hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe2O3 thu được 2,24g rắn . Để tránh gây ông nhiễm môi trường khí thoát ra dẫn qua 500ml dd Ba(OH)2 thu đuốc 5,91g kết tủa. Tìm nồng độ dd Ba(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>