YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 87 sách GK Hóa lớp 9

Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

- Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

- Để đốt cháy A cần 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Dẫn hỗn hợp khí CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

Từ phương trình trên ta nhận thấy: VCO = 4 lít.

Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 lít.

\(\% V_{CO_{2}} =\frac{ 12}{16 \times 100 \% } = 75 \ \%\)

%VCO = 100% – 75% = 25%.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON