YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28.12 trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.12 tr 36 SBT Hóa học 9

Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO2. Hãy giới thiệu hai phương pháp hoá học có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.12

- Dẫn hỗn hợp khí CO và CO2 đi qua dung dịch NaOH hoặc Ca(OH)2. Khí ra khỏi dung dịch kiềm là khí CO vì khí COđã tác dụng với dung dịch NaOH hoặc Ca(OH)2.

CO+ 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

- Hoặc dẫn hỗn hợp khí qua canxi oxit (CaO), khí đi ra là khí CO.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.12 trang 36 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF