YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28.6 trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.6 tr 35 SBT Hóa học 9

Người ta cần dùng 7,84 lít khí CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.6

Số mol CO = 7,84 : 22,4 = 0,35 mol

CuO + CO to→ Cu + CO2

Fe2O3 + 3CO to→ 2Fe + 3CO2

nCuO = x; nFe2O3 = y

Ta có phương trình:

x + 3y = 0,35

80x + 160y = 20

⇒ x = 0,05; y = 0,1

%mCuO = \(\frac{{80.0,05}}{{20}}.100\%  = 20\% \)

%mFe2O3 = 100% - 20% = 80%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.6 trang 35 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF