AMBIENT

Bài tập 28.4 trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.4 tr 35 SBT Hóa học 9

Có những khí sau:

A. Cacbon đioxit 

B. Clo 

C. Hiđro  

D. Cacbon oxit   

E. Oxi

Hãy cho biết, khí nào

a) có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi.

b) có tính chất tẩy màu khi ẩm.

c) làm đổi màu dung dịch quỳ tím.

d) làm bùng cháy tàn đóm đỏ

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.4

a) Khí có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi là khí H2.

b) Khí có tính chất tẩy màu khi ẩm là khí Cl2.

c) Khí làm đổi màu dung dịch quỳ tím là khí cacbon đioxit.

d) Khí làm bùng cháy tàn đóm đỏ là khí oxi.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.4 trang 35 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  b1) các khí O2;CO;CO2

  a) dùng CaO lm khô những khí nào?

  b) khí nào cháy dc?

  c) khí nào lm đục ns vôi trong?

  b) viết các pthh chỉ ra 2 phương pháp điều chế oxit: CuO;MgO;SO2;CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  dẫn hỗn hợp khí gồm SO2, NO2, NO,CO qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. khí thoát ra là khí nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  dẫn 3,316 lit co2 (dktc) vào 80ml dd ca(oh)2 0,1M.tính số g kết tủa tạo thành va nồng độ mol cua dd sau phản ứng biết thể tích k thay đổi. Ai biet chi mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho 5,4 g kim loại A hóa trị III tác dụng 350g dung dịch HCL 7,3 % thu được dung dịch B và khí C. Để trung hòa hết lượng axit còn dư trong B người ta cần thêm vào 50 g dung dịch KOH 11,2% .Sau phản ứng thu được dung dịch D.

  a,Xác định kim loại A

  b,Tính C% các chất dung dịch D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>