YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28.4 trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.4 tr 35 SBT Hóa học 9

Có những khí sau:

A. Cacbon đioxit 

B. Clo 

C. Hiđro  

D. Cacbon oxit   

E. Oxi

Hãy cho biết, khí nào

a) có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi.

b) có tính chất tẩy màu khi ẩm.

c) làm đổi màu dung dịch quỳ tím.

d) làm bùng cháy tàn đóm đỏ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.4

a) Khí có thể gây nổ khi đốt cháy với oxi là khí H2.

b) Khí có tính chất tẩy màu khi ẩm là khí Cl2.

c) Khí làm đổi màu dung dịch quỳ tím là khí cacbon đioxit.

d) Khí làm bùng cháy tàn đóm đỏ là khí oxi.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.4 trang 35 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF