YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 28 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 28 Các oxit của cacbon​ giúp các em học sinh biết quan sát thí nghiệm và  hình ảnh thí nghệm để rút ra tính chất hoá học của CO, CO2; Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết phương trình hóa học; Nhận biết CO2, một số muối cacbonat cụ thể; Tính thành phần phần trăm thể tích khí CO và CO2 trong hỗn hợp.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON