YOMEDIA

Bài tập 28.5 trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.5 tr 35 SBT Hóa học 9

Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết. Toàn bộ lượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong người ta thu được 7,5 gam chất kết tủa màu trắng.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính khối lượng cacbon cần dùng cho phản ứng khử các oxit

(Cho biết Cu : 64 ; Pb : 207.)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.5

a) Phương trình hóa học:

2CuO + C → 2Cu + CO2

2PbO + C → 2Pb + CO2

CO2 + Ca(OH)→ CaCO+ H2O

nCaCO3 = 7,5 : 100 = 0,075

nCuO = x; nPbO = y

b) Ta có các phương trình: 80x + 223y = 19,15 (I)

x/2 + y/2 = 0,075 (l)

Giải phương trình (I), (II), ta được: x = 0,1 ; y = 0,05

mCuO = 8g; mPbO = 11,15g

Vậy CuO chiếm 8/191,5 x 100% = 41% khối lượng hỗn hợp đầu, còn PbO chiếm: 59%

c) mC cần dùng = 0,9g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.5 trang 35 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Hong Van

  Cho 4,72 g hỗn hợp A (Fe,FeO,Fe2O3) tác dụng CO dư ở nhiệt độ cao thu được 3,92 g Fe .Cũng hỗn hợp trên tác dụng dung dịch CuSO4 dư trở thành 4,96g chất rắn .Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  3. Dẫn 10 lít hỗn hợp khí CO và SO2 qua dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được 81,375

  gam kết tủa. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu? (Biết thể tích các

  khí đo ở đktc).
  hiuthanghoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Hấp thụ hoàn toàn x lít CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,01M thu đc 1 gam kết tủa. tìm x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Dẫn 4,48l CO đi qua m gam CuO nung nóng nhận được chất rắn X và khí Y. Sục khí Y vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 20g kết tủa trắng. Hòa tan chất rắn X bằng 200ml dung dịch HCl 2M thì sau phản ứng phải trung hòa dung dịch thu được bằng 50g Ca(OH)2 7,4%. Viết PTPU và tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>