YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28.5 trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 28.5 tr 35 SBT Hóa học 9

Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết. Toàn bộ lượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong người ta thu được 7,5 gam chất kết tủa màu trắng.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính khối lượng cacbon cần dùng cho phản ứng khử các oxit

(Cho biết Cu : 64 ; Pb : 207.)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28.5

a) Phương trình hóa học:

2CuO + C → 2Cu + CO2

2PbO + C → 2Pb + CO2

CO2 + Ca(OH)→ CaCO+ H2O

nCaCO3 = 7,5 : 100 = 0,075

nCuO = x; nPbO = y

b) Ta có các phương trình: 80x + 223y = 19,15 (I)

x/2 + y/2 = 0,075 (l)

Giải phương trình (I), (II), ta được: x = 0,1 ; y = 0,05

mCuO = 8g; mPbO = 11,15g

Vậy CuO chiếm 8/191,5 x 100% = 41% khối lượng hỗn hợp đầu, còn PbO chiếm: 59%

c) mC cần dùng = 0,9g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.5 trang 35 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF