Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 41 sách GK Hóa lớp 9

a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:

  NaOH HCl H2SO4
CuSO4      
HCl      
Ba(OH)2      

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

  NaOH HCl H2SO4
CuSO4 x o o
HCl x o o
Ba(OH)2 o x x

Câu b:

Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ