YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 41 sách GK Hóa lớp 9

a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng với nhau từng đôi một:

1) CuSO4 và NaOH

2) CuSO4 và HCl

3) CuSO4 và H2SO4

4) HCl và NaOH

5) HCl và H2SO4

6) Ba(OH)2 và NaOH

7) Ba(OH)2 và HCl

8) Ba(OH)2 và H2SO4

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

Các phản ứng xảy ra là (1), (4), (7) và (8)

Câu b:

Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF