YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 41 sách GK Hóa lớp 9

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Câu b:

(1) 2Cu + O2 → 2CuO

(2) CuO + H2 → Cu + H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 → CuO + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON