YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.1 trang 15 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.1 trang 15 SBT Hóa học 9

Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau :

Chú thích: Dấu X là có phản ứng hoá học xảy ra.

Dấu 0 là không xảy ra phản ứng.

Hãy:

a) Sửa lại những dấu X và O không đúng trong các ô của bảng.

b) Bổ sung dấu X hoặc dấu O vào những dấu chấm trong các ô trống.

c) Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra theo dấu X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.1

Ta có bảng về mối quan hệ giữa một kim loại với một số dung dịch muối:

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra theo dấu x

Fe + CuSO4 → FeSO+ Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Fe + 2AgNO→ Fe(NO3)2 + 2Ag

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 15 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF