Trần Huy's Profile

Trần Huy

Trần Huy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Trần Huy đã đặt câu hỏi: giải giúp em vs mn, em cần gấp Cách đây 4 tháng

    Cho 20g hỗn hợp Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 + 0,8mol HCl à dung dịch X và 0,15mol H2. Khối lượng dung dịch X

  • Trần Huy đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ Cách đây 4 tháng

    Lấy 2,98 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Zn cho vào 200ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch (trong điều kiện không có oxi)thu được 5,82 gam chất rắn. TÍnh thể tích khi H2 thoát ra (Đktc).