YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 138 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 138 sách GK Hóa lớp 8

Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Vì rượu etylic tan vô hạn trong nước, hay nước tan vô hạn trong rượu etylic. Ta có thể tích rượu etylic (1 ml) ít hơn thể tích nước (10 ml)

⇒ Chọn đáp án A.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 138 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  1, dùng 11,2 lít CO đktc khử 27,6 gam H2 ( Fe2O3, Fe3O4) ở nhiệt độ cao

  a, tính thành phần % các oxít trong hỗn hợp ban đầu.

  b, tính khối lượng Fe thu được sau phản ứng

  2,khử 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO bằng CO thu được 17,6 gam hỗn hợp kim loại . tính thành phần % khối lượng của mỗi oxít trong mỗi hỗn hợp ban đầu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 7,2 g bột FeO hòa tan hoàn toàn vào dd H2SO4 đặc nóng thu được dd muối và khí SO2.

  a) Tính khối lượng muối tạo thành

  b) Tính C% muối tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Mn giúp mk nha mk cần gấp

  Cho 8,4 gam kim loại Magie (Mg) tác dụng hết với dung dịch axit clohidric HCl loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí (đktc)

  a) Viết phương trình phản ứng và gọi tên muối tạo thành

  b) Tính giá trị V và khối lượng muối thu được

  c) Nếu đốt chát lượng Magie trên trong bình chứa 2,24 lít khí O2 (đktc) thì Magie có cháy hết không? Giải thích  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Nếu cho 11g hỗn hợp Al, Fe tác dụng với 500ml dung dịch CuSO4 ở trên có thấy 64g CuSO4 phản ứng theo sơ đồ sau:

  Al+CuSO4------->Al2(SO4)3+Cu Fe+CuSO4-------->Cu+FeSO4

  Lập phương trình hóa học. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Dùng thìa cà phê xúc tinh thể CuSO4 và cho từ từ vào ống nghiệm chứa 50ml nước, khuấy đều. Đếm số thìa tinh thể CuSO4 hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch bão hòa ; Đun nóng dung dịch CuSO4 bão hòa, cho thêm tinh thể CuSO4 vào ống nghiệm.

  quan sát hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm trenn và rút ra nhận xét về :

  - Khả năng hòa tan của cùng một chất ở nhiệt độ phòng và khi đun nóng.

  giúp mk vs mai mk đi hk rồi khocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  cho 2.24 lít khí co Từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 4 g một oxit sắt đến khi pư sảy ra hoàn toàn.khí thu được sau pư có tỉ khối với hidro bằng 20 xác định công thức của oxit sắt và phần trăm về khối lượng trong hh khí sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  hòa tan hoàn toàn 1,44 g kim loại hóa trị 2 bằng 250 ml dung dịch h2so4 0.3 M . ĐỂ tác dụng vs dung dịch axit dư cần dùng 60 ml dung dịch naoh 0.5 M. HỎI Kim loại dó là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Dẫn khí hidro đi qua 8g CuO sau phản ứng thu được m(g) nước. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 1 khối lượng mạt sắt vào 50ml đ axit clohidric . P/ứ xong thu đc 3,36lít khí

  a lập pthh (khỏi lm )

  b tính khối lượng mạt sắt p/ứ (khỏi lm)

  c tính nồng độ mol của dd axit clohidric đã dùng ( khỏi lm)

  d đốt cháy hoàn toàn lượng khí sinh ra ở trên trong kk . Tính thể tích kk cần dùng để đốt cháy lượng khí trên . Biết oxi chiếm 20% thể tích của kk và các khí đo ở dktc ( lm dùm mk cái này )

  cảm ơn nhìu a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày phương án phân biệt 8 dung dịch nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Bằng các phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, MgCl2, MgSO4. Viết PTHH xảy ra
  Giúp dùm đi ạ ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  cho 31.6 g hỗn hợp Ca fe zn, tác dung hêt vs h2so4 thấy thóa ra v l khí h2 cô cạn dung dịch sau phản ứng thu dc 70 g muối khan. hỏi v đó có gái trị bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  để trung hòa 56 g dung dịch NaOH 25% thì cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCL 0.7M tính khối lượng muối khan thu dc theo 2 cách

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho 2 cốc đựng 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng . Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 25,44(g) Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl

  - Cho m(g) Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4

  Cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dd HCl,phản ứng xong người ta lấy lá kẽm khỏi dung dịch,rửa sạch và làm khô nhận thấy khối lượng lá kẽm giảm 6,5g so với trước khi phản ứng.

  a. Tính thể tích H2 thu được (đktc)

  b. Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng

  c. Chất nào còn lại sau phản ứng? Khối lượng của chất đựng trong dd là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  1.Cho 4 chất rắn: nhôm,đồng, sắt (III) oxit, đồng(II) oxit.Nếu chỉ dùng thuốc khử là HCl có thể nhận biết được các chất trên không? Mô tả hiện tượng và viết phương trình.

  2. Có 3 ống đựng ba chất lỏng không màu là NaCl,HCl,Na2CO3. Không dùng thêm chất khử nào kể cả quỳ tím,làm thế nào để nhận biết ba chất trên?

  (giúp mình vss)✿

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Hấp thụ hoàn toàn x (l) CO2 (đktc) và 2(l) dung dịch Ca(OH)2 0.01M thu được 1(g) kết tủa. Tìm x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Câu 1: Hoà tan 11,2g Fe vào dung dịch \(H_2SO_4\)

  a, Viết PTHH- Tính thể tích \(H_2\)(ĐKTC)

  b, Tính khối lượng muối tạo thành

  Câu 2: Thực hiện dãy biến hoá sau:

  a, \(P\underrightarrow{.......}P_2O_5\underrightarrow{.......}H_3PO_4\)

  b, \(KMnO_4\underrightarrow{........}O_2\underrightarrow{............}CuO\underrightarrow{........}H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong ddHNO3 thu được 8,96 lít hh khí X (gồm NO và NO2 ở đktc) có tỉ khối so với H2 là 17. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4,KOH , Ca(OH)2 và NaCl. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Ag2S với số mol bằng nhau thu được 3,696 lít SO2 (đktc) và chất rắn B. Cho B tác dụng với ddHCl dư, sau phản ứng hoàn tòan thấy còn lại m gam chất rắn không tan. Viết các phản ứng xảy ra? Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H2SO4 20 % đun nóng ( lượng vừa đủ ) . Sau đó làm nguội dung dịch đến \(10^oC\) . Tính khối lượng tinh thể CuSO4 . 5H2O đã tách khỏi dung dịch , biết rằng độ tan của CuSO4 ở \(10^oC\) là : 17,4 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Tính Vdda

  bởi Bin Nguyễn 13/07/2019

  cho dd A chứa hh HCL 0.15M , H2SO4 0,35M , HNO3 0,25M để hòa tan vừa đủ 450ml dd chứa hh NaOH 2M và Ba(OH)2 0,6M tính Vdda

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Hóa 8 BỒI DƯỠNG HS GIỎI

  Gíup em với

  Bài 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 9,75 Zn và 4,2g Fe bằng một lượng vừa đủ axit clohidric
  a/ Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  b/ Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí hidro trên?

  Bài 2: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí hidro người ta cho kim loại nhu sắt, nhôm, kẽm tác dụng với axit clohidric. Nếu dùng cùng khối lượng với các kim loại trên thì trường hợp nào sẽ điều chế được khí hidro nhiều hơn? Giải thích?

  Bài 3: Cho 60,5 g hỗn hơp gồm hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch axit clohidric. Thành phần phần trăm của sắt trong hồn hợp là 46,289%.

  a/ Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b/ Thể tích khí H2 sinh ra (đktc)

  c/ Khối lượng các muối tạo thành sau phản ứng

  Bài 4: Trong PTN, người ta dùng cacbon axit để khử 0,2 mol Fe3O4 và dùng khí hidro để khử 0,1 mol Fe2O3 ở nhiệt độ cao.

  a/ Tính Vco, Vh2 cần dùng ở đktc

  b/ Tính khối lượng sắt thu được trong mỗi phản ứng

  Bài 5: Cho 8,4g sắt tác dụng với một lượng dd axit sunfuric vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra qua đồng (II) oxit đun nóng

  a/ Tính thể tích khí sinh ra ở đktc?

  b/ Tính khối lượng kim loại đồng thu được

  Bài 6: Cho 22,4g Fe tác dụng với dd loãng có chứa 10,95g axit clohidric

  a/ Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu g?

  b/ Tính thể tích khí thu được ở đktc

  c/ Tính thể tích khí Oxi (đktc) dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí hidro thu được ở trên?

  Bài 7: Nếu thu được 6g hỗn hợp 2 kim loại từ phản ứng hidro khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao thì thể tích khí hidro cần dùng là bao nhiêu, biết có 2,8g sắt sinh ra

  Bài 8: Hòa tan 8g lưu huỳnh tri oxit vào nước

  a/ Tính khối lượng axit thu được

  b/ Cho 4,8g Magie tác dụng với lượng axit thu được ở trên thì thu được dung dịch A và Khí B

  c/ Tính thể tích khí B thu được (đktc)

  d/ Nếu nhúng giấy quỳ tím và dd A thì giấy quỳ tím đổi màu như thế nào? Giải thích

  Bài 9: Người ta dùng H2(dư) để khử m g Fe2O3 và đã thu được n g Fe. Cho lượng Fe này tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thì thu được 2,8l H2 (đktc). Tính m,n

  Bài 10: Cho 4,6g một kim loại hóa trị I tác dụng hết với H2O thì thu được 2,24l khí ở đktc. Xét tên của kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho 20g Natri Hidroxit tác dụng với 27g Đồng Clorua

  chất nào dư sau pứ . Khối lượng là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Hòa tan 26,2g hỗn hợp Al2O3 và CuO thì cần phải dùng vừa đủ 250ml dung dịch H2SO4 2M.Xác địh % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Khi hòa tan đường vào nước, vì sao ko nhìn thấy đường nữa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho luồng khí hidro đi qua ống thủy tinh chứa 40g bột đồng(II) oxit ở 400 độ C. Sau phản ứng thu được 33,6g chất rắn.
  a: Tính hiệu suất phản ứng
  b: Tính số phân tử hidro đã tham gia khử đồng(II)oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  hòa tan hỗn hợp kim loại gồm Mg và Al có khối lượng bằng nhau vào dd HCl (lấy dư) sau phản ứng thu được 19,6 lít khí Hiđro (đktc). Xác định khối lượng hỗn hợp kim loại đã hòa tan vào dd HCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4, Na2SO4 và NaCl. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  khử 3.48 g 1 kim loại M cần dùng 1.344 lít CO, toàn bộ lượng kim loại thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1.008 lít Hiđrô ở đktc, xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 10,8 gam kim loại hoá trị III tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo thành 53,4 gam muối. Xác đinhj kim loại.

  Cảm ơn, mong mọi người giúp mình!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  cho 19.46 g hỗn hợp gồm Mg,Al và Zn . Trong đó khối lượng của Mg bằng khối lượng của nhôm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành 16.352 l khí H2 thoát ra . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Dung

  Dịch

  khối

  Lượng

  Chất

  Tan

  Khối

  Lượng

  Dung

  Dịch

  Khối

  Lượng

  Dung

  Môi

  Nồng

  Độ

  %

  Cách

  Tính

  Nồng

  Độ

  %

  Nước muối sinh lí

  0,9%

  Giấm ăn( dung dịch axit axetic 5%)

  Fomon

  (Dung dịch fomanđehit

  37%)

  Làm ơn giúp mk vs

  Mai mk ktra 1 tiết r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch axit . CMR axit phản ứng hết hoặc ngược lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Dung dịch ...... là dung dịch có thể hòa tan thêm ...... chất tan ở nhiệt độ xác định. Dung dịch ...... là dung dịch không thể hòa tan thêm ...... ở nhiệt độ xác định.

  Giúp mình với nha mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Hòa tan hoàn toàn 3,6g kim loại magie trong dd HCL dư

  a/Tính kl muối thu được

  b/Tính thể tích khí hidro thoát ra(đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Mỗi hh khí cho sau đây có thẻ tồn tại được ko ?Điều kiện tồn tại ?Ko tồn tại chỉ rõ ng nhân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch H2SO4 (loãng), lọc lấy chất rắn ko tan cho vào H2SO4(đặc,nóng) thu được 1,12l khí A
  a) Cho biết tên của khí A
  b) Xác định khói lượng mỗi chất trong hỗn hợp
  c) Xác định % khối lượng kim loại Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho 2 cốc đựng 2 dd HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng sau đó làm thí nghiệm như sau: Cho 25,44g Na2CO3 vào cốc đựng dd HCl. Cho m g Al vào cốc đựng dd HCl. Cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Câu 1 : Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì ? Em phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành
  Câu 2 : Em hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau :
  HCl , Na2SO4 , Ca(OH)2 , Fe2O3 , NaHPO4 , CuCl2 , SO2 , NO2 , K2O , H2SO4 , Fe(NO3)3 , HNO3 , Zn(OH)2 , BaSO3
  Câu 3 : Hãy trình bày cách pha chế :

  a, 400g dung dịch Cu(NO3)2 4%

  b, 500ml dung dịch NaCl 3M

  c, 150g dung dịch CuSO4 4% từ dung dịch CuSO4 20%

  d, 1 Lít dung dịch NaOH 0,4M từ dung dịch NaOH 2M

  Câu 4 : Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric thu được kẽm clorua và khí hidro

  a, Tnh1 khối lượng ZnCl2 thu được

  b, Tính thể tích H2 tao thành

  c, Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng biết thể tích dung dịch HCl là 800ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  1/.Hãy phân loại các chất trên theo:oxit,axit,bazơ,muối?Gọi tên?

  H2SO3 ,HCL ,HNO2 ,H3PO4 ,H2CO3 ,H2SO4 ,H2S ,HBr.

  2/.Ống nghiệm chứa dd NaCL .Giấy quỳ tím ở ống nghiệm này sẽ có màu gì?Vì sao?

  3/.Tính số mol theo nồng độ %:

  a/.20g dung dịch NaOH 1,6%.

  b/.250g dung dịch FeSO4 3,04%.

  4/.Tính khối lượng chất tan (hay khối lượng)

  a/.150g dd H2SO4 14%.

  b/.Hòa tan NaOH vào nước tạo ra 50g dd NaOH 4%.

  5/.Ở 25 độ C, độ tan của CuSO4 là 25g biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan CuSO4 vào nước thì được 500g dd bão hòa . Tính khối lượng CuSO4 có trong dd .Tính khối lượng nước.

  6/.Cho 6,2g photpho phản ứng với khí oxi tạo ra điphotphopentaoxit(P2O5)

  a/. Tính thể tích khí oxi (ở đktc)?

  b/. Tính thể tích không khí ? biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

  c/. Cho lượng điphotphopentaoxit (P2O5) vào nước tạo ra 400ml dd axit photphoric.Tính nồng độ mol dd axit photphoric?

  7/.Cho kim loại kẽm phản ứng với 250g dd HCl 7,3% tạo thành kẽm clorua và khí hiđro.

  a/.Tính khối lượng kẽm cần dùng ?

  b/.Tính thể tích khí hiđo tạo ra (ở đktc)?

  c/.Lượng khí trên có thể khử được bao nhiêu gam đồng(II)oxit?

  8/.Cho magiê phản ứng với 150g dd HCl tạo thành magiê clorua và 4,48 lít khí hiđro (ở đktc).

  a/.Tih1 khối lượng kẽm cần dùng?

  b/.Tính nồng độ % dd HCl?

  c/.Đốt cháy khí hiđro trên thì cần dùng bao nhiêu lít không khí ? biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai kim loại X (II) và Y (III) trong dung dịch HCl, thu được dung dịch Z và 11,2 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Z thu được m (gam) muối khan

  a/ Tính m

  b/ Xác định tên 2 kim loại, biết nX : nY = 1:1 và 2MY < MX < 3MY

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Tính khối lượng dung dịch H3PO4 19,6% cần dùng để khi hòa tan vào đó 71 gam P2O5 thì thu được dung dịch H3PO4 49%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho 60,5g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohidric. Thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp là 46,289%.

  a) Tính khối lượng của mỗi khối lượng trong hỗn hợp đầu

  b) Tính thể tính hidro (đktc)

  c) Tính khối lượng các muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Cho 16g CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% đun nóng,sau đó làm lạnh dung dịch đến 10 độ C.Tính khối lượng tinh thể CuSO4,5H2O đã tách ra khoỉ dung dịch,biết độ tan của CuSO4 ở 10 độ C là 17,4g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  cho 3,68g hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2

  tính khối lượng dd thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho một lượng sắt vừa đủ tác dụng với 0,2 l dd HCl 2M, thu được Sắt II clorua và khí H2. a Tính KL sắt phản ứng. b Cô cạn dung môi, thu được bao nhiêu gam muối khan.c Lấy 100ml đ axit trên, trung hòa vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Có 3 bình đựng riêng biệt các chất rắn: K2O, P2O5, K2SO4. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất đã cho .

  Giúp mình đi mội người Pls....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON