YOMEDIA

Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 138 sách GK Hóa lớp 8

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a) Ta có dung dịch NaCl đã bão hòa trong ống nghiệm, ta cho thêm vào ống nghiệm một lượng nước nữa và có được dung dịch NaCl chưa bão hòa.

b) Thêm NaCl vào dung dịch NaCl chưa bão hòa khuấy kĩ tới khi dung dịch không hòa tan thêm được NaCl. Lọc qua giấy lọc. Nước lọc là dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng.

Hoặc có thể đun nóng dung dịch NaCl chưa bão hòa cho đến khi có muối NaCl kết tinh ở đáy cốc. Để cốc này trở lại nhiệt độ phòng rồi lọc qua giấy lọc. Nước lọc là dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  hòa tan hoàn toàn 1,44 g kim loại hóa trị 2 bằng 250 ml dung dịch h2so4 0.3 M . ĐỂ tác dụng vs dung dịch axit dư cần dùng 60 ml dung dịch naoh 0.5 M. HỎI Kim loại dó là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Dẫn khí hidro đi qua 8g CuO sau phản ứng thu được m(g) nước. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 1 khối lượng mạt sắt vào 50ml đ axit clohidric . P/ứ xong thu đc 3,36lít khí

  a lập pthh (khỏi lm )

  b tính khối lượng mạt sắt p/ứ (khỏi lm)

  c tính nồng độ mol của dd axit clohidric đã dùng ( khỏi lm)

  d đốt cháy hoàn toàn lượng khí sinh ra ở trên trong kk . Tính thể tích kk cần dùng để đốt cháy lượng khí trên . Biết oxi chiếm 20% thể tích của kk và các khí đo ở dktc ( lm dùm mk cái này )

  cảm ơn nhìu a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày phương án phân biệt 8 dung dịch nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Bằng các phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, MgCl2, MgSO4. Viết PTHH xảy ra
  Giúp dùm đi ạ ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  cho 31.6 g hỗn hợp Ca fe zn, tác dung hêt vs h2so4 thấy thóa ra v l khí h2 cô cạn dung dịch sau phản ứng thu dc 70 g muối khan. hỏi v đó có gái trị bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  để trung hòa 56 g dung dịch NaOH 25% thì cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCL 0.7M tính khối lượng muối khan thu dc theo 2 cách

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho 2 cốc đựng 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng . Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 25,44(g) Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl

  - Cho m(g) Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4

  Cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dd HCl,phản ứng xong người ta lấy lá kẽm khỏi dung dịch,rửa sạch và làm khô nhận thấy khối lượng lá kẽm giảm 6,5g so với trước khi phản ứng.

  a. Tính thể tích H2 thu được (đktc)

  b. Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng

  c. Chất nào còn lại sau phản ứng? Khối lượng của chất đựng trong dd là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  1.Cho 4 chất rắn: nhôm,đồng, sắt (III) oxit, đồng(II) oxit.Nếu chỉ dùng thuốc khử là HCl có thể nhận biết được các chất trên không? Mô tả hiện tượng và viết phương trình.

  2. Có 3 ống đựng ba chất lỏng không màu là NaCl,HCl,Na2CO3. Không dùng thêm chất khử nào kể cả quỳ tím,làm thế nào để nhận biết ba chất trên?

  (giúp mình vss)✿

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Hấp thụ hoàn toàn x (l) CO2 (đktc) và 2(l) dung dịch Ca(OH)2 0.01M thu được 1(g) kết tủa. Tìm x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Câu 1: Hoà tan 11,2g Fe vào dung dịch \(H_2SO_4\)

  a, Viết PTHH- Tính thể tích \(H_2\)(ĐKTC)

  b, Tính khối lượng muối tạo thành

  Câu 2: Thực hiện dãy biến hoá sau:

  a, \(P\underrightarrow{.......}P_2O_5\underrightarrow{.......}H_3PO_4\)

  b, \(KMnO_4\underrightarrow{........}O_2\underrightarrow{............}CuO\underrightarrow{........}H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong ddHNO3 thu được 8,96 lít hh khí X (gồm NO và NO2 ở đktc) có tỉ khối so với H2 là 17. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4,KOH , Ca(OH)2 và NaCl. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Ag2S với số mol bằng nhau thu được 3,696 lít SO2 (đktc) và chất rắn B. Cho B tác dụng với ddHCl dư, sau phản ứng hoàn tòan thấy còn lại m gam chất rắn không tan. Viết các phản ứng xảy ra? Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H2SO4 20 % đun nóng ( lượng vừa đủ ) . Sau đó làm nguội dung dịch đến \(10^oC\) . Tính khối lượng tinh thể CuSO4 . 5H2O đã tách khỏi dung dịch , biết rằng độ tan của CuSO4 ở \(10^oC\) là : 17,4 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Tính Vdda

  bởi Bin Nguyễn 13/07/2019

  cho dd A chứa hh HCL 0.15M , H2SO4 0,35M , HNO3 0,25M để hòa tan vừa đủ 450ml dd chứa hh NaOH 2M và Ba(OH)2 0,6M tính Vdda

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Hóa 8 BỒI DƯỠNG HS GIỎI

  Gíup em với

  Bài 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 9,75 Zn và 4,2g Fe bằng một lượng vừa đủ axit clohidric
  a/ Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  b/ Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí hidro trên?

  Bài 2: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí hidro người ta cho kim loại nhu sắt, nhôm, kẽm tác dụng với axit clohidric. Nếu dùng cùng khối lượng với các kim loại trên thì trường hợp nào sẽ điều chế được khí hidro nhiều hơn? Giải thích?

  Bài 3: Cho 60,5 g hỗn hơp gồm hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch axit clohidric. Thành phần phần trăm của sắt trong hồn hợp là 46,289%.

  a/ Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b/ Thể tích khí H2 sinh ra (đktc)

  c/ Khối lượng các muối tạo thành sau phản ứng

  Bài 4: Trong PTN, người ta dùng cacbon axit để khử 0,2 mol Fe3O4 và dùng khí hidro để khử 0,1 mol Fe2O3 ở nhiệt độ cao.

  a/ Tính Vco, Vh2 cần dùng ở đktc

  b/ Tính khối lượng sắt thu được trong mỗi phản ứng

  Bài 5: Cho 8,4g sắt tác dụng với một lượng dd axit sunfuric vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra qua đồng (II) oxit đun nóng

  a/ Tính thể tích khí sinh ra ở đktc?

  b/ Tính khối lượng kim loại đồng thu được

  Bài 6: Cho 22,4g Fe tác dụng với dd loãng có chứa 10,95g axit clohidric

  a/ Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu g?

  b/ Tính thể tích khí thu được ở đktc

  c/ Tính thể tích khí Oxi (đktc) dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí hidro thu được ở trên?

  Bài 7: Nếu thu được 6g hỗn hợp 2 kim loại từ phản ứng hidro khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao thì thể tích khí hidro cần dùng là bao nhiêu, biết có 2,8g sắt sinh ra

  Bài 8: Hòa tan 8g lưu huỳnh tri oxit vào nước

  a/ Tính khối lượng axit thu được

  b/ Cho 4,8g Magie tác dụng với lượng axit thu được ở trên thì thu được dung dịch A và Khí B

  c/ Tính thể tích khí B thu được (đktc)

  d/ Nếu nhúng giấy quỳ tím và dd A thì giấy quỳ tím đổi màu như thế nào? Giải thích

  Bài 9: Người ta dùng H2(dư) để khử m g Fe2O3 và đã thu được n g Fe. Cho lượng Fe này tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thì thu được 2,8l H2 (đktc). Tính m,n

  Bài 10: Cho 4,6g một kim loại hóa trị I tác dụng hết với H2O thì thu được 2,24l khí ở đktc. Xét tên của kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho 20g Natri Hidroxit tác dụng với 27g Đồng Clorua

  chất nào dư sau pứ . Khối lượng là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Hòa tan 26,2g hỗn hợp Al2O3 và CuO thì cần phải dùng vừa đủ 250ml dung dịch H2SO4 2M.Xác địh % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Khi hòa tan đường vào nước, vì sao ko nhìn thấy đường nữa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho luồng khí hidro đi qua ống thủy tinh chứa 40g bột đồng(II) oxit ở 400 độ C. Sau phản ứng thu được 33,6g chất rắn.
  a: Tính hiệu suất phản ứng
  b: Tính số phân tử hidro đã tham gia khử đồng(II)oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  hòa tan hỗn hợp kim loại gồm Mg và Al có khối lượng bằng nhau vào dd HCl (lấy dư) sau phản ứng thu được 19,6 lít khí Hiđro (đktc). Xác định khối lượng hỗn hợp kim loại đã hòa tan vào dd HCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4, Na2SO4 và NaCl. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  khử 3.48 g 1 kim loại M cần dùng 1.344 lít CO, toàn bộ lượng kim loại thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1.008 lít Hiđrô ở đktc, xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 10,8 gam kim loại hoá trị III tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo thành 53,4 gam muối. Xác đinhj kim loại.

  Cảm ơn, mong mọi người giúp mình!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  cho 19.46 g hỗn hợp gồm Mg,Al và Zn . Trong đó khối lượng của Mg bằng khối lượng của nhôm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành 16.352 l khí H2 thoát ra . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Dung

  Dịch

  khối

  Lượng

  Chất

  Tan

  Khối

  Lượng

  Dung

  Dịch

  Khối

  Lượng

  Dung

  Môi

  Nồng

  Độ

  %

  Cách

  Tính

  Nồng

  Độ

  %

  Nước muối sinh lí

  0,9%

  Giấm ăn( dung dịch axit axetic 5%)

  Fomon

  (Dung dịch fomanđehit

  37%)

  Làm ơn giúp mk vs

  Mai mk ktra 1 tiết r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch axit . CMR axit phản ứng hết hoặc ngược lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA