YOMEDIA

Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 138 sách GK Hóa lớp 8

Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 200C), 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn.

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước.

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm)?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: Hòa tan một lượng đường dưới 20 gam; hay một lượng muối ăn dưới 3,6 gam trong 10 gam nước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm ta được dung dịch chưa bão hòa.

Câu b: Nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước thì chắc chắn rằng lượng đường sẽ không hòa tan hết sẽ còn lại 25 - 20 = 5 g

Hòa tan 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước ta sẽ được dung dịch chưa bão hòa vì dung dịch còn có thể hòa tan thêm một lượng muối ăn nữa (3,6 - 3,5 = 0,1 g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Dung dịch ...... là dung dịch có thể hòa tan thêm ...... chất tan ở nhiệt độ xác định. Dung dịch ...... là dung dịch không thể hòa tan thêm ...... ở nhiệt độ xác định.

  Giúp mình với nha mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Hòa tan hoàn toàn 3,6g kim loại magie trong dd HCL dư

  a/Tính kl muối thu được

  b/Tính thể tích khí hidro thoát ra(đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Mỗi hh khí cho sau đây có thẻ tồn tại được ko ?Điều kiện tồn tại ?Ko tồn tại chỉ rõ ng nhân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch H2SO4 (loãng), lọc lấy chất rắn ko tan cho vào H2SO4(đặc,nóng) thu được 1,12l khí A
  a) Cho biết tên của khí A
  b) Xác định khói lượng mỗi chất trong hỗn hợp
  c) Xác định % khối lượng kim loại Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho 2 cốc đựng 2 dd HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng sau đó làm thí nghiệm như sau: Cho 25,44g Na2CO3 vào cốc đựng dd HCl. Cho m g Al vào cốc đựng dd HCl. Cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Câu 1 : Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì ? Em phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành
  Câu 2 : Em hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau :
  HCl , Na2SO4 , Ca(OH)2 , Fe2O3 , NaHPO4 , CuCl2 , SO2 , NO2 , K2O , H2SO4 , Fe(NO3)3 , HNO3 , Zn(OH)2 , BaSO3
  Câu 3 : Hãy trình bày cách pha chế :

  a, 400g dung dịch Cu(NO3)2 4%

  b, 500ml dung dịch NaCl 3M

  c, 150g dung dịch CuSO4 4% từ dung dịch CuSO4 20%

  d, 1 Lít dung dịch NaOH 0,4M từ dung dịch NaOH 2M

  Câu 4 : Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch axit clohidric thu được kẽm clorua và khí hidro

  a, Tnh1 khối lượng ZnCl2 thu được

  b, Tính thể tích H2 tao thành

  c, Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng biết thể tích dung dịch HCl là 800ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  1/.Hãy phân loại các chất trên theo:oxit,axit,bazơ,muối?Gọi tên?

  H2SO3 ,HCL ,HNO2 ,H3PO4 ,H2CO3 ,H2SO4 ,H2S ,HBr.

  2/.Ống nghiệm chứa dd NaCL .Giấy quỳ tím ở ống nghiệm này sẽ có màu gì?Vì sao?

  3/.Tính số mol theo nồng độ %:

  a/.20g dung dịch NaOH 1,6%.

  b/.250g dung dịch FeSO4 3,04%.

  4/.Tính khối lượng chất tan (hay khối lượng)

  a/.150g dd H2SO4 14%.

  b/.Hòa tan NaOH vào nước tạo ra 50g dd NaOH 4%.

  5/.Ở 25 độ C, độ tan của CuSO4 là 25g biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan CuSO4 vào nước thì được 500g dd bão hòa . Tính khối lượng CuSO4 có trong dd .Tính khối lượng nước.

  6/.Cho 6,2g photpho phản ứng với khí oxi tạo ra điphotphopentaoxit(P2O5)

  a/. Tính thể tích khí oxi (ở đktc)?

  b/. Tính thể tích không khí ? biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

  c/. Cho lượng điphotphopentaoxit (P2O5) vào nước tạo ra 400ml dd axit photphoric.Tính nồng độ mol dd axit photphoric?

  7/.Cho kim loại kẽm phản ứng với 250g dd HCl 7,3% tạo thành kẽm clorua và khí hiđro.

  a/.Tính khối lượng kẽm cần dùng ?

  b/.Tính thể tích khí hiđo tạo ra (ở đktc)?

  c/.Lượng khí trên có thể khử được bao nhiêu gam đồng(II)oxit?

  8/.Cho magiê phản ứng với 150g dd HCl tạo thành magiê clorua và 4,48 lít khí hiđro (ở đktc).

  a/.Tih1 khối lượng kẽm cần dùng?

  b/.Tính nồng độ % dd HCl?

  c/.Đốt cháy khí hiđro trên thì cần dùng bao nhiêu lít không khí ? biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai kim loại X (II) và Y (III) trong dung dịch HCl, thu được dung dịch Z và 11,2 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Z thu được m (gam) muối khan

  a/ Tính m

  b/ Xác định tên 2 kim loại, biết nX : nY = 1:1 và 2MY < MX < 3MY

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Tính khối lượng dung dịch H3PO4 19,6% cần dùng để khi hòa tan vào đó 71 gam P2O5 thì thu được dung dịch H3PO4 49%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho 60,5g hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohidric. Thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp là 46,289%.

  a) Tính khối lượng của mỗi khối lượng trong hỗn hợp đầu

  b) Tính thể tính hidro (đktc)

  c) Tính khối lượng các muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Cho 16g CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% đun nóng,sau đó làm lạnh dung dịch đến 10 độ C.Tính khối lượng tinh thể CuSO4,5H2O đã tách ra khoỉ dung dịch,biết độ tan của CuSO4 ở 10 độ C là 17,4g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  cho 3,68g hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2

  tính khối lượng dd thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho một lượng sắt vừa đủ tác dụng với 0,2 l dd HCl 2M, thu được Sắt II clorua và khí H2. a Tính KL sắt phản ứng. b Cô cạn dung môi, thu được bao nhiêu gam muối khan.c Lấy 100ml đ axit trên, trung hòa vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Có 3 bình đựng riêng biệt các chất rắn: K2O, P2O5, K2SO4. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất đã cho .

  Giúp mình đi mội người Pls....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Hãy trình bày cách phân biệt 3 chất sau nước dung dịch HCl dung dịch NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Trình bày các phương pháp để nhận biết được các dung dịch không màu bị mất nhãn sau HCL, NaOH, H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam nước để điều chế 500g dung dịch CuSO4 8%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Cho 7,2g một kim loại M chưa rõ hóa trị, phản ứng hoàn toàn với 21.9g HCl. M là kim loại gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  để hòa tan hoàn toàn 3,6g Mg phải dùng bao nhiêu ml dd hỗn hợp HCl 0,25M và H2SO4 0,375M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  pha thêm 250ml vào dd có chứa 33,6g kali hidroxit thì nồng độ của dung dịch giảm đi 2 lần. Tính nồng độ mol của dd kalihidroxit ban đầu? Biết rằng khi pha trộn sự hao hụt về thể tích không đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Trong tinh thể hyrat của 1 muối nitrat kim loại hóa trị III, nước kết tinh chiếm 40,099% về khối lượng. Hãy xác định công thức tinh thể. Biết nitơ chiếm 10,396% về khối lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Khử hoàn toàn 48g đồng (II) oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao.

  a) Tính số gam đồng kim loại thu được.

  b) Tính thể tích khí H2 (đktc) cần dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Cho 3,25g kẽm tác dụng hết với dung dịch axit Clohiđric tạo ra Kẽm clorua ZnCl² và khí hiđrô.

  a) viết pthh

  b) tính thể tích dd air Clohiđric 0,5M đã phản ứng?

  C) cho một hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng hết với dd H²SO4 thấy thoát ra khí hiđrô đúng bằng lượng hiđrô thu được ở phản ứng trên. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp, biết số mol của hai kim loại này trong hỗn hợp bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  thả một viên kẽm vào 200ml dd H2SO4xM. Mau khi kết thúc phản ứng, lấy viên kẽm ra khỏi dd, làm khô, cân lại thấy viên kẽm giảm 2,6g.

  a. Tính thể tích khí hidro bay ra (đktc)

  b. Tìm x?

  c. Dẫn toàn bộ khí hidro trên qua ống nghiệm chứa 4g bột CuO nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng chất rắn trong ống nghiệm tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  3)cho khí H2 tác dụng với 6,72 lít Cl2 . tính khối lượng khí HCl thu được , biết hiệu xuất phản ứng lad 80% và các khí đó (ở dktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  hoà tan hoàn toàn 4,6g na vào h2o được 300ml dung dịch tính thể tích khí ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch NaOH 20% trộn với 100g dung dịch NaOH 8% để thu được dung dịch mới có nồng độ là 17,5%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Câu 1 : Nung đá vôi CaCO3 thu được vôi sống CaO thu được khí Cacbonic CO2

  a) viết phương trình hóa học

  b) phản ứng nung vôi thuộc phản ứng hóa học nào

  Câu 2 : Cho 5,6g sắt vào bình chứa dung dịch 0,25 mol HCL

  a) Viết phương trình phản ứng

  b) Sau phản ứng chất nào dư? Khối lượng dư là bao nhiêu g

  c) Tính thể tích khí hiđro thu được sau phản ứng

  d) Tính thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Hỗn hợp X có khối lượng 18,6g gồm Fe và Zn. Cho X tác dụng với dung dịch chứa 14,6g axit HCl. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. a) Viết PTHH. b) Tính thể tích khí H2 tạo ra (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA