ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 40 Dung dịch

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 40 về Dung dịch online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Chất rắn trong chất lỏng
  • B. Chất khí trong chất lỏng
  • C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi
  • D. Đồng nhất của chất tan và dung môi
  • A. Rượu là chất tan và nước là dung môi
  • B. Nước là chất tan và rượu là dung môi
  • C. Nước và rượu đều là chất tan
  • D. Nước và rượu đều là dung môi
   
   
  • A. Khuấy dung dịch
  • B. Đun nóng dung dịch
  • C. Nghiền nhỏ chất rắn
  • D. Cả ba cách đều được
  • A. Muối NaCl
  • B. nước
  • C. Muối NaCl và nước 
  • D. Dung dịch nước muối thu được
  • A. Nước
  • B. nước muối
  • C. Xăng
  • D. nước đường
 • Câu 6:

  Chọn câu đúng

  • A. Dung dịch là hợp chất đồng nhất của dung môi và chất tan
  • B. Nước đường không phải là dung dịch
  • C. Dầu ăn tan được trong nước
  • D. Có 2 cách để chất rắn hòa tan trong nước
 • Câu 7:

  Biện pháp để quá trình hòa tan chất rắn trong nước nhanh hơn là

  • A. Cho đá vào chất rắn
  • B. Nghiền nhỏ chất rắn
  • C. Khuấy dung dịch
  • D. Cả B và C
 • Câu 8:

  Dung dịch chưa bão hòa là

  • A. Dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan
  • B. Tỉ lệ 2:1 giữa chất tan và dung môi
  • C. Tỉ lệ 1:1 giữa chất tan và dung môi
  • D. Làm quỳ tím hóa đỏ
 • Câu 9:

  Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là

  • A. Nước và đường
  • B. Dầu ăn và xăng
  • C. Rượu và nước
  • D. Dầu ăn và cát
 • Câu 10:

  Vì sao đúng nóng dung dịch cũng là một phương pháp để chất rắn tan nhanh hơn trong nước

  • A. Làm mềm chất rắn
  • B. Có áp suất cao
  • C. Ở nhiệt độ cao, các phân tử nước chuyển động nhanh hơn làm tang số lần va chạm giữa các phân tử và bề mặt chất rắn
  • D. Do nhiệt độ cao
 • Câu 11:

  Chọn đáp án sai

  • A. Dung dịch là hợp chất đồng nhất của dung môi và chất tan
  • B. Xăng là dung môi của dầu ăn
  • C. Nước là dung môi của dầu ăn
  • D. Chất tan là chất bị tan trong dung môi
 

 

 

YOMEDIA
1=>1