AMBIENT

Hỏi đáp về Dung dịch - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 40 Dung dịch các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (197 câu):

 • Lê Minh Trí

  Thực hiện các thí nghiệm sau :
  - Cho 1 thìa cafe muối ăn vào cốc nước .
  - Cho 1 thìa cafe dầu ăn ( mỡ ) vào cốc nước .
  - Cho 1 thìa cafe dầu ăn ( mỡ ) vào cốc đựng cồn 96 độ ( xăng ) .
  - Cho 1 thìa cafe tinh thể đồng sunfat vào cốc nước .
  - Cho 3 thìa cafe sữa bột vào cốc nước .
  Xác định chất tan , dung môi và dung dịch tạo thành .
  Câu hỏi :
  Hãy chọn từ/cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :
  ( chất tan ; dung môi ; dung dịch )
  Chất bị hào tan trong .....(1)....... gọi là.....(2)..... . Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành .....(3).....gọi là .......(4)..... Hỗn hợp đồng nhất , trong suốt gồm .....(5)....và .....(6)...... gọi là....(7)....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên

  Cho các hóa chất Na2CO3, BaCl2, AgNO3, MgSO4, (NH4)3PO4, AlBr2 được sắp xếp trong ba dung dịch, mỗi dung dịch chứa 3 chất. Hãy xác định các dung dịch đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy

  Mỗi hỗn hợp khí cho dưới đây có thể tồn tại được hay không ? Nếu tồn tại thì cho biết điều kiện ? Nếu không tồn tại thì chỉ rõ nguyên nhân

  A. H2 và O2

  B. O2 và Cl2

  C. H2 và Cl2

  D. SO2 và O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan

  Hãy kể 3-5 dung dịch mà em đã gặp trong cuộc sống .Xác định chất tan,dung môi trong mỗi dung dịch đó.Trong đó có chất tan là chất rắn,chất lỏng và chất khí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Hãy kể 3 - 5 dung dịch mà em đã gặp trong cuộc sống. Xác định chất tan, dung môi trong mỗi dung dịch đó. Trong đó có chất rắn, chất lỏng và chất khí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn

  Trường hợp nào dưới đây là dung dịch

  A) cốc nước socola

  B) nước cất

  C) nước mắm

  D) hỗn hợp dầu và nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang

  Hỗn hợp gồm bột: nhôm, sắt, đường. Hãy trình bày cách để tách riêng từng chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo

  ví dụ về dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chat tan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  Cho 4,72g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, tác dụng với CO dư (to cao) thu được 3,92g Fe. Cũng cho 4,72g A trên dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng được 4,96g chất rắn. Tính % khối lượng mỗi chất trong A. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong

  Các bạn cho mình hỏi trong ruột bút bi ngoài mực còn một loại chất dịch khác( thường màu vàng hoặc màu trắng) và mình không biết đó là gì công dụng có được nhờ vào đặc tính gì của nó, mong các bạn giúp mình gấp lắm lắm á!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh

  cho 0,5gam kẽm tác dụng hết với dung dịch hidroclorua .tính thể tích khí hirdo thu được .nếu dùng lượng khí hidro để khử 6gam đồng(2)oxit thì khối lượng đồng thu được là bao nhiêu.?

  HELP ME MAI PẢI NỘP RÙI GIÚP NHA MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang

  Cho 12.7g hỗn hợp Al,Cu,Mg vao dd hcl dư . sau pư thu đc 11.2l H2 và 2.5g chất không tan.

  Xác định thành phần phần trăm của mỗi kim loại có trong hỗn hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Cho 7,5g hỗn hợp Mg và Al vào 500ml dung dịch HCl nồng độ 2M. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 300ml dung dịch NAOH nồng độ 1M được dung dịch x.

  a, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  b, Tính nồng độ mol chất tan trong dung dịch x ( giả sử thể tích thay đổi không đáng kể).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc

  1. Hoàn thành phương trình phản ứng sau

  a)KMnO4\(\rightarrow\)......

  b) CaO+H2O---->.........

  c)KClO3----->........

  2. Cho 31g Natri oxit vào nước sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là bazo

  a) Tính khối bazo tạo thành sau phản ứng

  b) Cho 31g kim loại Natri vào 7,2g nước.Tính khối lượng chất cỏn dư

  3. a) Nêu 1 cách dập tắt đám cháy do xăn dầu. Vì sao lại dùng cách đó?

  b) Tại sao đốt than trong phòng kìn có thể gây nguy hiểm cho con người?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan

  1) Hòa tan a gam KCL vào nước ta thu được 800g dung dịch KCL

  a) Hỏi nồng độ % của dung dịch KCL là bao nhiêu ?

  b) Tìm khối lượng dung môi đã hòa tan hết lượng KCL

  2) Khử hoàn toàn 46.4 g Fe3O4 bằng khí Hidro ở nhiệt độ cao .

  a) Viết phương trình phản ứng?

  b) Tính khối lượng kim loại sau khi bị khử?

  c)Tính thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn dùng để khử hết lượng sắt từ trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong

  cho 4,6 gam một kim loại R hóa trị I tác dụng hết với nước thu được 2,24 lít khí hidro (đktc). Xác định kim loại R và tính khối lượng bazơ thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh

  Tính khối lượng BaCl2 có trong 200g dung dịch BaCl2 5%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan hoàn toàn 7g kim loại m và n vào dung dịch HCl dư, sau P.Ứ thu được 8, 42g muối khan và V lít khí H2 ở đktc. Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man

  Giúp mình mấy câu đc ko ạ ?

  a) Cu + H2SO4 (loãng) ---> ......................

  b) NaOH + Al ---> ................

  c) NaOH + Al2O3 ---> ................

  d) NaOH + Al(OH)3 ---> ....................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  Tính thể tích SO2

  bởi Bo Bo 20/06/2019

  Cho V lít SO2 (đktc) sục vào 200ml dd Ca(OH)2 1M. Sau phản ứng khối lượng dd tăng lên 16,4g. Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Tìm khối lượng chất tan

  25 ml dung dịch \(CuSO_4\) 15%? khối lượng riêng = 1.12g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh

  Cho 20 (g) axit clohiđric phản ứng với 200 (g) dd NaOH. Sau phản ứng thu được m (g) dd X.

  a) Viết PTPƯ. Tìm khối lượng muối thu được.

  b) Khối lượng dd X ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  TRường hợp nào sau đây là dung dịch

  a.Cốc nước socola

  b.NƯỚC CẤT

  C.nước mấm

  d.hỗn hợp dầu và nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  Câu 6: Dãy nào gồm các chất là bazơ?

  A. CuO; BaO; MgO C. HCl; H2SO4; HNO3

  B. NaOH; Cu(OH)2; Ba(OH)2 D. NaCl; MgSO4; CuS

  Câu 7: Những chất nào dưới đây phản ứng được với nước?

  A. K, Na; BaO; Ca O C. CuO; K; Al2O3

  B. Na2O; P2O5; SiO2 D. K; Al; NaOH

  Câu 8: Trường hợp nào dưới đây là dung dịch?

  A. Cốc nước sô cô la C. Nước mắm

  B. Nước cất D. Hỗn hợp dầu và nước

  Câu 9: Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm nguồn nước?

  A. Do rác thải của con người C. Do trồng trọt, chăn nuôi không hợp lý

  B. Do một số hiện tượng tự nhiên D. Tất cả các đáp án trên

  Câu 10: Cả hidro và oxi đều có thể thu được bằng phương pháp đẩy nước là do?

  A. Hidro và oxi tan rất ít trong nước C. Hidro và oxi không tan trong nước.

  B. Hidro nhẹ, oxi nặng hơn D. Tất cả đều sai.

  Câu11: Tổng hệ số của PTHH sau: H2 + Fe2O3 ---> H2O + Fe là?

  A. 4 B. 9 C. 5 D. 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương

  Tìm kim loại X.

  bởi thu phương 21/06/2019

  Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X bằng 5 lít dung dịch HNO3 0,5M. Sau phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít hỗn hợp NO và N2 (đktc) nặng 7,2 gam. tìm kim loại X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>