RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 91 sách GK Hóa lớp 8

Cho các oxit có công thức hóa học sau:

a) SO3                         

b) N2O5                     

c) CO2 

d) Fe2O3                       

e) CuO                      

g) CaO

Những chất nào thuộc oxit bazơ? Những chất nào thuộc loại oxit axit?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Oxit axit: a), b), c).

Oxit bazơ: d), e), g).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  1Cho các chất P205,P2O3,SO2,SO3,FeO,Fe2O3,H2SO4,NaOH.Cho biết công thức của oxit,phân loại oxit axit/oxit bazo,tên gọi

  2.

  oxit bazo Bazo tương ứng oxit axit Axit tương ứng muối tạo bởi kim loại của bazo và gốc axit tương ứng
  K2O N2O5
  Ca(OH)2 H3PO4
  Al2O3 SO2
  Fe(OH)3 SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thụy Mây

  Cho các ôxit sau:

  Li2O , Na2O, K2O , CaO , MgO , Al2O3 , FeO , Fe2O3 , CuO , ZnO , CO2 , SO2 , SO3 , P2O5.

  Viết các phương trình phản ứng nếu có khi cho các ôxit trên tác dụng với :

  1. H2O 2. KOH 3. Ba(OH)2 4. Ca(OH)2 5. HCl 6. H2SO4 (loãng)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  đốt cháy 250g quặng pirit sắt chứa 4% tạp chất trong oxi thì đc sắt III oxit Fe2O3 và khí sunfuro

  a) Viết PTHH

  b) tính thể tích khí sunfuro thu đc ( ở đktc)

  c) Phân loại các loại oxit tạo thành

  giúp mkvs còn nhìu bài lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Khử hoàn toàn 23,2g oxit kim loại A cần dùng 8,96 l khí H2 ở ĐKTC. Lấy toàn bộ kim loại tạo thành cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6,72 l khí ở ĐKTC. Tìm oxit kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Đốt cháy hoàn toàn 12g hỗn hợp gồm 2 kim loại sắt và đồng cần vừa đủ 6,72 lít khí oxi ở đktc

  a,Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  b, Tính khối lượng các oxit thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Dùng hiđro để khử hỗn hợp CuO và Fe2O3, sau phản ứng thu được 25,4g hỗn hợp đồng và sắt trong đó khối lượng đồng gấp 1,2 lần khối lượng sắt thì cần dùng bao nhiêu lít H2 ở đktc. Tính khối lượng hỗn hợp các chất ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Hòa tan hoàn toàn 20,4 gam oxit kim loại có hóa trị III trong 300ml dung dịch H2SO4 thu được 68,4 gam muối khan. Tìm CTHH của oxit và tính nồng độ phần trăm dung dịch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hoà tan 16g một oxit kim loại hoá trị III vào 600 ml dd HCl 1M. Xác định CTHH của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Bài1: Hãy xđ CTHH của 1 oxit biết thành phần nguyên tố là 72,41 % Fe về khối lượng và khối lượng phân tử của hợp chất là 232 g/mol

  Bài 2: Hãy xđ CTHH của 1 hợp chất biết thành phần nguyên tố là 1,59 %H, 22,22 N và 76,19%O về khối lượng

  Bìa 3: Khử hoàn toàn 2,32 g một oxit sắt đo ở nhiệt độ cầ dùng vừa đủ 896 mol H2 đo ở đktc .Hãy xđ CTHH của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho 1,6g Fe2O3 tác dụng với 400g dung dịch H2SO4 9,8%. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Tính C% các chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  oxit của kim loại R (hóa trị 4), R chiếm 46,7% theo khối lượng. biết (Mn=55, Si=28, Pb=207, Fe=56/

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử, hãy phân biệt 6 chất bột sau : CaO, Na2O, P2O5, Al2O3, Fe2O3, CuO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan
  1.Khử 20 g hỗ hợp CuO và Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao thì thu đc 14,96 g hỗ hợp rắn a .Hãy tính khối lượng nước tạo thành 2.Dẫn 2,8 l CO đktc đi qua bình đựng 4,5 g một oxit sắt thì thu đc m g sắt và hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 18.Hãy tính m sắt và xđ CTHH của oxit sắt [ phản ứng xảy ra hoàn toàn và theo sơ đồ sau FexOy+CO ==>Fe+CO2]
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Đốt cháy hoàn toán 7,3 g kim loại R có hóa trị II thu được 12g oxit . Xác định tên nguyên tố R trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Xác định tên kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  cho al tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao thu được Al2O3 nếucó 13,5 gam Al tham gia phản ứng hãy tính khối lượng Al2O3 sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  cho 20g 1 oxit sắt phản ứng với dung dịch HCl sau phản ứng thu được 40,625g muối clorua . Xác định CTPT của Oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Dẫn luồng khí H2 dư đi qua 16g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Sau phản ứng để nguội , cân lại thấy khối lượng hỗn hợp giảm 25%. Tính% khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với HCl thu 4,15 g muối clorua. Tính khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Khử a gam một oxit sắt bằng CO nóng dư đến hoàn toàn thud dược Fe và khí A. Hòa tan lượng sắt trên trong dung dịch H2SO4 loãng dư thoát ra 1,68 lít khí ở đktc. Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa. Hãy xác định công thức oxit sắt và tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Dùng khí hiđro dư để khử x gam sắt ( III ) oxit, sau phản ứng này người ta thu được y gam sắt kim loại. Nếu dùng lượng sắt này cho phản ứng hoàn toàn với axit clohiđric có dư thì thu được 5,6 lít khí hiđro đo ở điều kiện tiêu chuẩn

  a, Viết các phương trình phản ứng hóa học

  b, Hãy xác định giá trị x, y và lượng muối sắt ( II ) clorua tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng 2 chất bột trong hh 2 oxit : Fe2O3; CuO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Viết CTPT và tên của:

  a) 5 oxit axit

  b) 5 oxit bazơ

  c) 4 axit

  d) 4 bazơ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Bài 1: Cho 1 hỗn hợp chứa 4,6 gam Ca và 3,9 gam K tác dụng với H2O.

  a, Viết phương trình phản ứng.

  b, Tính thể tích H2 ở đktc.

  c, Dung dịch thu được sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu gì?

  Bài 2: 4 lọ hóa chất không màu đựng các dung dịch sau: CaO, MgO, NaCl, P2O5. Phân biệt các loại dung dịch trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt: P2O5 và Na2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1 hỗn hợp có 40g gồm CuO và Fe2O3 trong đó CuO chiếm 20 phần trăm cho H2 tác dụng với các hỗn hợp trên

  a. tính V của H2 cần dùng

  b.tính m kim loại thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Hòa tan 6,4g Sắt(III) oxit trong dung dịch Axit sunfuric loãng dư thu được dung dịch A.Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B

  a)Viết PTHH cho các phản ứng

  b)Tính khối lượng kết tủa B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Giúp mik giải rõ nha

  Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam oxit kim loại , hoá trị II . Cần dùng 60 gam dung dịch HCL 3,65%

  A) xác định công thức oxit

  B) tính C% của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Một Oxit của Nito có Công Thức NxOy . Biết khối lượng của N2 trong phân tử chiếm 30,44%, ngoài ra cứ 1,5g oxit này chiếm thể tích là 0,28l (đktc) . Xác định Công thức của Oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Cho khí CO dư đi qua ống sứ đựng 21,8 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và M2On (M là khim loại) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 18,6 gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 45,75 gam muối. Xác định công thức hóa học của các oxit M2On.

  Help me!!!! Bài này khó quá!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  hòa tan hoàn toàn 12.1 g hốn hợp cuo và zno cần 100 ml dung dịch hcl 3M

  a. tính phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hộn hợp ban đầu

  b. nếu hòa tan hỗn hợp oxit trên thì cần bao nhiêu g dung dịch h2so4 nồng độ 20%

  c. tỉ lệ hai muối clorua khan thu dc là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  khử hoàn toàn 32 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hidro thấy tạo ra 9 gam H2O. khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp Fe FeO Fe2 O3 cần vừa đủ 4,48 lít hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. khối lượng fe thu được là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Một hỗn hợp khí nitơ gồm: NO,NO2, NaO biết thành phần% về thể tích các khí trong hỗn hợp là:%NO=50% ;%N2O= 25% . Thành phần% về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. Xác định CTHH của khí NxO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 hợp khí hữu cơ A thu được 224 cm3. Khí Co2 ở điều kiện tiêu chuẩn và o,18g nước. Lập công thức phân tử của A biết tỉ khối đối của A với Hidro bằng 30

  Bài 2: Hợp chất X có thành phần phần trăm về khối lượng là 40% Ca , 12% C và 4,8% O. Xác định công thức hóa học của X biết khối lượng của X bằng 100

  Bài 3: Một oxt cao nhất của kim loại X CX có hóa trị cao nhất là 3 có thành phần phần trăm về khối lượng của X trong oxit là 52,94. Xác định CTHH của oxit

  bài 4: Nung 49g một muối vô cơ A thì thu đc 1944mm O ở đktc , phần chất rắn còn lại chứa 52,35% A và 47,65% Cl . Tìm công thức phân tử của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Tìm CTHH của 2 oxit

  bởi truc lam 21/06/2019

  Bài 1: Khối lượng kim loại R trong muối Cacbonat chiếm 40%. Xác định CTHH của muối cacbonat,biết R có hóa trị II không đổi.

  Bài 2: Oxi của một nguyên tố R ở mức hóa trị thấp chứa 39.36% nguyên tố Oxi về khối lượng. Cũng oxit của nguyên tố đó ở mức hóa trị cao chứa 74.07% Oxi về khối lượng .Tìm CTHH của 2 oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)