ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 26 Oxit

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 26 về Oxit online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sắt oxit
  • B. Sắt (II) oxit
  • C. Sắt (III) oxit
  • D. Sắt từ oxit
  • A. Oxit axit
  • B. Oxit bazơ
  • C. Oxit trung tính
  • D. Oxit lưỡng tính
   
   
  • A. Mono
  • B. Tri
  • C. Tetra
  • D. Đi
  • A. H2SO3
  • B. H2SO4
  • C. HSO3
  • D. SO3..2H2O
  • A. CuOH
  • B. Cu(OH)2
  • C. Cu2(OH)
  • D. CuO.H2O
 • Câu 6:

  Hợp chất nào sau đây không phải là oxit

  • A. CO2
  • B. SO2
  • C. CuO
  • D. CuS
 • Câu 7:

  Tên gọi của P2O5

  • A. Điphotpho trioxit
  • B. Photpho oxit
  • C. Điphotpho oxit
  • D. Điphotpho pentaoxit
 • Câu 8:

  Oxit nào sau đây là oxit axit

  • A. CuO
  • B. Na2O
  • C. CO2
  • D. CaO
 • Câu 9:

  Chỉ ra các oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

  • A. P2O5, CaO, CuO
  • B. CaO, CuO, BaO, Na2O
  • C. BaO, Na2O, P2O3
  • D. P2O5, CaO, P2O3
 • Câu 10:

  Chỉ ra công thức viết sai: CaO, CuO, NaO, CO2, SO

  • A. CaO, CuO
  • B. NaO, CaO
  • C. NaO, SO
  • D. CuO, SO
 

 

YOMEDIA
1=>1