YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 26 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 26 Oxit​​​ giúp các em học sinh nắm được Oxit là hợp chất của oxi với 1 nguyên tố khác. Công thức hóa học của oxit và cách gọi tên. Oxit có 2 loại: oxit axit và oxit bazơ.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON