YOMEDIA

Dung dịch là gì? Ví dụ?

ví dụ về dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chat tan

  bởi Nguyễn Thanh Thảo 26/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - muối và nước

  - 1 ml dầu và 2ml xăng

  - khí amoniac ( NH3) và nước

    bởi Lê nhật Truong 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • a) Tính tỉ lệ nước và khối lượng dung dịch trên để có dung dịch 10%.

  b) Cần cô cạn dung dịch để khối lượng nước giảm đi bao nhiêu gam sao cho có dung dịch 50%?

  20/05/2020 |   1 Trả lời

 • Câu 1. Tỉ lệ khối lượng của oxi và hiđro trong nước là

  A. 16 : 1.

  B. 1 : 6.

  C. 1 : 8.

  D. 8 : 1.

  Câu 2. Phần trăm về khối lượng của H và O trong nước lần lượt là

  A. 50%, 50%.

  B. 75%, 25%.

  C. 89%, 11%.

  D. 11%, 89%.

  Câu 3. Trong 1 mol phân tử nước, thì số mol nguyên tử oxi là

  A. 2 mol.

  B. 1 mol.

  C. 1,5 mol.

  D. 0,5 mol.

  Câu 4. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước

  A. K.

  B. Cu.

  C. Na.

  D. Ba.

  Câu 5. Tất cả các oxit trong dãy nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

  Hình ảnh không có chú thích

  A. Dãy 1.

  B. Dãy 2.

  C. Dãy 3.

  D. Dãy 4.

  Câu 6. Dung dịch là hỗn hợp:

  A. Của chất rắn trong chất lỏng.

  B. Của chất khí trong chất lỏng.

  C. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

  D. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.

  Câu 7. Muối ăn hoà tan trong nước, thì

  A. Muối ăn là chất tan, nước là dung dịch, nước muối là dung môi.

  B. Muối ăn là chất tan, nước là dung môi, nước muối là dung dịch.

  C. Muối ăn là dung môi, nước là chất tan, nước muối là dung dịch.

  D. Muối ăn là dung dịch, nước là chất tan, nước muối là dung môi.

  Câu 8. Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

  A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

  B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

  C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

  D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

  Câu 9. Hoà tan hoàn toàn một ít KOH và NaCl bằng nước, nhận xét đúng là:

  A. Nước là chất tan.

  B. KOH và NaCl là chất tan, nước là dung dịch.

  C. KOH và NaCl là chất tan, nước là dung môi.

  D. Nước là chất tan, KOH và NaCl là chất tan.

  Câu 10. Điện phân nước (có pha axit) thu được 16,8 lít khí hiđro (đktc), khối lượng nước bị điện phân là

  A. 13,5 gam.

  B. 18 gam.

  C. 6,75 gam.

  D. 27 gam.

  30/04/2020 |   1 Trả lời

 • Biết ở nhiệt độ trong PTN (200C), 10g nước có thể hòa tan tối đa 20g đường. Vậy:

  +Cho  30g đường vào 15g nước thì thu được dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa? Giải thích?

   

  25/04/2020 |   1 Trả lời

 • 24/04/2020 |   1 Trả lời

 • Hòa tan 22,4 lít khí so3 vào 420g dung dịch h2so4 10%, tính nồng độ mol của dd thu được, biết khối lượng riêng của dung dịch sau phản ứng là 12,5g/ml

  09/04/2020 |   1 Trả lời

 • Cho 9,3g hỗn hợp kẽm và sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 19,6% thu được 3,36 lit khí H2 (đktc).
  Tính nồng độ của dung dịch sau phản ứng. Mọi  người giúp mình nhanh với ạ mình đang gấp

  13/03/2020 |   1 Trả lời

 • Thực hiện các thí nghiệm sau :
  - Cho 1 thìa cafe muối ăn vào cốc nước .
  - Cho 1 thìa cafe dầu ăn ( mỡ ) vào cốc nước .
  - Cho 1 thìa cafe dầu ăn ( mỡ ) vào cốc đựng cồn 96 độ ( xăng ) .
  - Cho 1 thìa cafe tinh thể đồng sunfat vào cốc nước .
  - Cho 3 thìa cafe sữa bột vào cốc nước .
  Xác định chất tan , dung môi và dung dịch tạo thành .
  Câu hỏi :
  Hãy chọn từ/cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :
  ( chất tan ; dung môi ; dung dịch )
  Chất bị hào tan trong .....(1)....... gọi là.....(2)..... . Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành .....(3).....gọi là .......(4)..... Hỗn hợp đồng nhất , trong suốt gồm .....(5)....và .....(6)...... gọi là....(7)....

  17/04/2019 |   2 Trả lời

 • Cho các hóa chất Na2CO3, BaCl2, AgNO3, MgSO4, (NH4)3PO4, AlBr2 được sắp xếp trong ba dung dịch, mỗi dung dịch chứa 3 chất. Hãy xác định các dung dịch đó.

  19/04/2019 |   1 Trả lời

 • Mỗi hỗn hợp khí cho dưới đây có thể tồn tại được hay không ? Nếu tồn tại thì cho biết điều kiện ? Nếu không tồn tại thì chỉ rõ nguyên nhân

  A. H2 và O2

  B. O2 và Cl2

  C. H2 và Cl2

  D. SO2 và O2

  08/05/2019 |   1 Trả lời

 • Hãy kể 3-5 dung dịch mà em đã gặp trong cuộc sống .Xác định chất tan,dung môi trong mỗi dung dịch đó.Trong đó có chất tan là chất rắn,chất lỏng và chất khí.

  11/05/2019 |   2 Trả lời

 • Hãy kể 3 - 5 dung dịch mà em đã gặp trong cuộc sống. Xác định chất tan, dung môi trong mỗi dung dịch đó. Trong đó có chất rắn, chất lỏng và chất khí.

  17/05/2019 |   2 Trả lời

 • Trường hợp nào dưới đây là dung dịch

  A) cốc nước socola

  B) nước cất

  C) nước mắm

  D) hỗn hợp dầu và nước

  20/05/2019 |   2 Trả lời

 • Hỗn hợp gồm bột: nhôm, sắt, đường. Hãy trình bày cách để tách riêng từng chất

  24/05/2019 |   1 Trả lời

 • ví dụ về dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chat tan

  26/05/2019 |   1 Trả lời

 • Cho 4,72g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, tác dụng với CO dư (to cao) thu được 3,92g Fe. Cũng cho 4,72g A trên dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng được 4,96g chất rắn. Tính % khối lượng mỗi chất trong A. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  18/06/2019 |   1 Trả lời

 • Các bạn cho mình hỏi trong ruột bút bi ngoài mực còn một loại chất dịch khác( thường màu vàng hoặc màu trắng) và mình không biết đó là gì công dụng có được nhờ vào đặc tính gì của nó, mong các bạn giúp mình gấp lắm lắm á!!!!!!

  19/06/2019 |   1 Trả lời

 • cho 0,5gam kẽm tác dụng hết với dung dịch hidroclorua .tính thể tích khí hirdo thu được .nếu dùng lượng khí hidro để khử 6gam đồng(2)oxit thì khối lượng đồng thu được là bao nhiêu.?

  HELP ME MAI PẢI NỘP RÙI GIÚP NHA MN

  19/06/2019 |   2 Trả lời

 • Cho 12.7g hỗn hợp Al,Cu,Mg vao dd hcl dư . sau pư thu đc 11.2l H2 và 2.5g chất không tan.

  Xác định thành phần phần trăm của mỗi kim loại có trong hỗn hợp?

  19/06/2019 |   1 Trả lời

 • Cho 7,5g hỗn hợp Mg và Al vào 500ml dung dịch HCl nồng độ 2M. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 300ml dung dịch NAOH nồng độ 1M được dung dịch x.

  a, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  b, Tính nồng độ mol chất tan trong dung dịch x ( giả sử thể tích thay đổi không đáng kể).

  19/06/2019 |   1 Trả lời

 • 1. Hoàn thành phương trình phản ứng sau

  a)KMnO4\(\rightarrow\)......

  b) CaO+H2O---->.........

  c)KClO3----->........

  2. Cho 31g Natri oxit vào nước sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là bazo

  a) Tính khối bazo tạo thành sau phản ứng

  b) Cho 31g kim loại Natri vào 7,2g nước.Tính khối lượng chất cỏn dư

  3. a) Nêu 1 cách dập tắt đám cháy do xăn dầu. Vì sao lại dùng cách đó?

  b) Tại sao đốt than trong phòng kìn có thể gây nguy hiểm cho con người?

  20/06/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA