AMBIENT

Kể tên 3-5 dung mà em đã gặp trong cuộc sống?

bởi Nguyễn Hạ Lan 11/05/2019

Hãy kể 3-5 dung dịch mà em đã gặp trong cuộc sống .Xác định chất tan,dung môi trong mỗi dung dịch đó.Trong đó có chất tan là chất rắn,chất lỏng và chất khí.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Dung dịch:

  -Nước muối

  +Dung môi: nước (H2O)

  +Chất tan: muối (NaCl) là rắn

  -Nước đường

  +Dung môi: nước

  +Chất tan: Đường sucroza (C12H22O11) là rắn

  -Sắt (II) clorua FeCl2

  +Dung môi: clohđric (HCl)

  +Chất tan: sắt (Fe) là rắn

  - Đồng nitrat Cu(NO3)2

  +Dung môi: axit nitric (HNO3)

  +Chất tan: Đồng (II) oxit ( CuO) là rắn

  bởi Người Tìm Tương Lai 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>