Xác định thành phần phần trăm của mỗi kim loại có trong hỗn hợp?

bởi hà trang 19/06/2019

Cho 12.7g hỗn hợp Al,Cu,Mg vao dd hcl dư . sau pư thu đc 11.2l H2 và 2.5g chất không tan.

Xác định thành phần phần trăm của mỗi kim loại có trong hỗn hợp?

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5mol\)

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  Mg+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2

  Cu không phản ứng HCl\(\rightarrow\) mCu=2,5 gam\(\rightarrow\)mAl+mMg=12,7-2,5=10,2 gam

  - Gọi số mol Al là x, số mol Mg là y. Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27x+24y=10,2\\n_{H_2}=\dfrac{3}{2}x+y=0,5\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,2\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=0,2.27=5,4g\\m_{Mg}=0,2.24=4,8g\end{matrix}\right.\)

  %Cu=\(\dfrac{2,5.100}{12,7}\approx19,7\%\)

  %Al=\(\dfrac{5,4.100}{12,7}\approx42,52\%\)

  %Mg=100%-(19,7%+42,52%)=37,78%

  bởi Au Duong Kiet 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan