Nếu dùng lượng khí hidro để khử 6 gam đồng(2)oxit thì khối lượng đồng thu được là bao nhiêu.?

bởi Trịnh Lan Trinh 19/06/2019

cho 0,5gam kẽm tác dụng hết với dung dịch hidroclorua .tính thể tích khí hirdo thu được .nếu dùng lượng khí hidro để khử 6gam đồng(2)oxit thì khối lượng đồng thu được là bao nhiêu.?

HELP ME MAI PẢI NỘP RÙI GIÚP NHA MN

Câu trả lời (1)

 • PTHH :Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl\(_2\) + H\(_2\)

  n\(_{Zn}\)= \(\dfrac{0,5}{65}\)=0,008 mol

  Từ pt ta có n\(_{H_2}\)=n\(_{Zn}\)=0,008 mol

  V\(_{H_2}\)=0,008 . 22,4 = 3,57 l

  PTHH : 3H\(_2\)+ Cu\(_2\)O\(_3\)\(\rightarrow\)2Cu +3H\(_2\)O

  n\(_{H_2}\)=0,008

  n\(_{Cu_2O_3}\)= 0,034

  \(\dfrac{0,008}{3}< \dfrac{0,034}{1}\) VẬY Cu\(_2\)O\(_3\)

  n\(_{Cu}\)=\(\dfrac{2}{3}\)n\(_{H_2}\)=0,005 mol

  m\(_{Cu}\)=0,005.64=0,32

  bởi Trần Thảo 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan