YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 37 sách GK Hóa lớp 8

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

+ KH: do H có hóa trị I nên x.a = y.b ⇒ b = 71đvC.

Vậy K có hóa trị I.

Tương tự:

+ H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

+ CH4: C hóa trị IV và H hóa trị I.

Câu b:

+ FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

+ Ag2O: Ag hóa trị I và O hóa trị II

+ NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON