RANDOM

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 10 Hóa trị

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 10 về Hóa trị online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. BaPO4
  • B. Ba2PO4
  • C. Ba3PO4
  • D. Ba3(PO4)2
  • A. I
  • B. II
  • C. III
  • D. IV
   
   
  • A. FeO
  • B. Fe2O3
  • C. Fe3O4
  • D. FeO.Fe2O3
  • A. FeCl2, Fe(SO4)3
  • B. FeCl3, Fe2(SO4)3
  • C. Fe3Cl, FeSO4
  • D. FeCl, FeSO4
  • A. H3PO4
  • B. H3OP4
  • C. P(OH)3
  • D. H3(PO4)2
 • Câu 6:

  Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

  • A. I
  • B. II
  • C. III
  • D. Không xác định
 • Câu 7:

  Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

  • A. NaOH
  • B. CuOH
  • C. KOH
  • D. Fe(OH)3
 • Câu 8:

  Chọn câu sai

  • A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia
  • B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị
  • C. Quy tắc hóa trị : x.a=y.b
  • D. Photpho chỉ có hóa trị IV
 • Câu 9:

  Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

  • A. FeO
  • B. Fe2O3
  • C. Fe
  • D. FeCl3
 • Câu 10:

  Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

  • A. NaCl
  • B. BaCl2
  • C. NaO
  • D. MgCl
 • Câu 11:

  Bari có hóa trị II. Chọn công thức sai

  • A. BaSO4
  • B. BaO
  • C. BaCl
  • D. Ba(OH)2
 • Câu 12:

  Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

  • A. CrSO4
  • B. Cr(OH)3
  • C. Cr2O3
  • D. Cr2(OH)3
 • Câu 13:

  Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

  • A. XY
  • B. X2Y
  • C. X3Y
  • D. Tất cả đáp án.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)